Prešernovanje: Poezija leti | 

Delavnica grafična | 

Galerija Herman Pečarič, Piran |

12. februar 2020

Letos je na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, v Galeriji Herman Pečarič potekala grafična delavnica z naslovom Prešernovanje, poezija leti. Dogodek sta načrtovala in izvedla kustosinja pedagoginja Obalnih galerij Ana Papež ter akademski slikar Matjaž Borovničar. Slednji poučuje likovno vzgojo, tehniko in tehnologijo na OŠ Šmarje pri Kopru ter v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Delavnica Prešernovanje, poezija leti je del celoletnih dejavnosti in dogodkov na temo migracij v okviru projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo). Udeležili so se je učenci OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Sečovlje, OŠ Lucija, SE/OŠ Vicenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, CKSG Portorož ter dijaki Gimnazije Piran.

Udeležencem so po sprejemu v Pečaričevi galeriji in vodstvu po aktualnih razstavah predstavili projekt Migration, nakar so se marljivo lotili vrezovanja metuljev vsak v svoj linolej. Metulj kot simbol migracij je bil izbran zaradi svojega nadvse zanimivega razvojnega procesa, raznolikosti oblik ter široke barvne palete, ki ponazarja multikulturno etično družbo. Poleg tega je metulj žuželka, ki migrira (monarh) za preživetje (enako ljudje) in živi na vseh celinah, razen na Antarktiki.Udeleženci delavnice so bili poučeni o pojmih galerija, kustos, razstava, simbol, grafika, instalacija … Ko so učenci in dijaki vrezali in stiskali vsak svojega metulja, so nanj napisali del poezije ali verz, ki je na metuljevih krilih poletel v nebo. Nato so s pomočjo mentorjev raziskali načine instaliranja v parku Galerije Herman Pečarič ter tako prišli do unikatne postavitve lastnega umetniškega dela, prostorske instalacije, kar je bil tudi popoln zaključek slovenskega kulturnega dne.

Ker je Migration (z metuljem kot simbolom) celoleten projekt v okviru SKUM, učenci vseh starosti obravnavajo teme, povezane z migracijami in metulji, pri večini šolskih predmetov. Tako je poudarek namenjen dialogu, strpnosti, sodelovanju, spoštovanju in pomenu miru, spoštovanju človekovih pravic, odgovornosti posameznika do družbe, v kateri živi, spoznavanju poezije v slovenskem in tujih jezikih, ustvarjanju in grajenju ter povezovanju. Cilj SKUM, in tako tudi celotnega projekta, je, da se učence z izkustvenim učenjem ozavesti in pripravi na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi. Umetniška izkušnja ima namreč velik pedagoški potencial, saj do spoznanja realnosti dostopa na poseben način ter spodbuja številne inteligentnosti, kreativnosti, moralno samopodobo in inovativne oblike učenja.

V celotnem projekt sodelujejo učenci različnih starosti (2. in 3. triada), dijaki ter osebe s posebnimi potrebami.

Ob dogodku Prešernovanje, poezija leti so Obalne galerije kot sooblikovalke projekta, na pobudo učencev mentorja Matjaža Borovničarja, ki so si želeli prekriti večjo površino z metulji (tako kot površine prekrivajo metulji, ki migrirajo), ponudile stopnišče ter zastekljeni del v najvišjem nadstropju Galerije Herman Pečarič. Prav tako je na odprtju razstave na Prešernov dan, z naslovom Preobrazba, v Apolonijevi palači v Piranu (organizator je Galerija Runa Piran-Razzak Jubayer) razstavljenih več platen, prekritih z mivko in metulji učencev OŠ Šmarje pri Kopru. Na tej skupinski razstavi sodelujejo še Matjaž Borovničar, Miha Pečar, Klavdija Marušič, Ana Papež, Aleš Lenassi, Snežana Lukić, Marija Beganović, Tanja Sičović, Jelena Miletić, Tala Lumbar in Margareta Ana Bole.

V mesecu maju se bodo učenci OŠ Šmarje pri Kopru z uporabo znanja, pridobljenega pri vseh šolskih predmetih, preizkusili še v instaliranju in postavitvi razstave v Galeriji Meduza v Kopru ter z izdelavo konceptualnega videa.