Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.obalne-galerije.si.
Zavod Obalne galerije Piran se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče obalne-galerije.si dostopno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ne glede na izjemo v zakonu, poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem navedenih pod poglavjem »Nedostopna vsebina«.

Dostopna vsebina

Spletišče www.obalne-galerije.si je zgrajeno na platformi WordPress.

Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Na kakšen način je omogočeno zaznavanje predstavljene vsebine (zaznavanje)?

 • Slikam je dodano alternativno besedilo.
 • Besedila (v veliki večini) so prevedena v italijanščino, v skladu z veljavnimi zakoni za dvojezičnost.
 • Velikost besedila se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture (ctrl+plus, ctrl+minus).
 • Razmerje kontrasta med besedilom in ozadjem je najmanj 4,5:1.

Kakšne so možnosti upravljanja uporabniškega vmesnika (operabilnost)?

 • Vse funkcionalnosti so dostopne s tipkovnico.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.
 • Vsebine so organizirane v menijih.
 • Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.
 • Uporabljamo logična imena povezav.

Je vsebina in način dela z uporabniškim vmesnikom razumljiva za uporabnike (razumljivost)?

 • Besedilo je berljivo in razumljivo.
 • Izogibamo se kompleksnim besedilom.
 • Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Je do vsebine možno dostopati na različnih napravah (robustnost)?

 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari, Firefox).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije (povečevalnik zaslonske slike, bralnik zaslonske slike).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.obalne-galerije.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine niso dostopne za vse.

Pisarniški dokumenti niso najbolj optimalna oblika predstavitve informacij na spletu, vendar se jim v nekaterih primerih težko izognemo:

 • Objava daljših PDF dokumentov (npr. letno poročilo, strategija).
 • Skenirani PDF dokument ali dodatna pojasnila k programskemu sklopu posredovana s strani tretjih oseb ali zunanjih institucionalnih partnerjev. V tem primeru povzamemo vsebino in jo objavimo poleg dokumenta, če je to predvideno v dogovoru o sodelovanju z zunanjimi akterji.
 • V primeru oblikovanih PDF dokumentov ali dodatna vsebinska pojasnila vezana na letne kulturne dogodke, kot na primer »Ex-tempore« ali »Forma viva«, povzamemo vsebino in jo objavimo poleg dokumenta, ki je naložen in dostopen na spletni strani določenega kulturnega programa. Enako velja za vsebine letnega javnega razpisa za oddajo stojnic »Art market« in za objavljeni »Cenik«.
 • Objava wordovih dokumentov, kot je na primer obrazec za prijavo na pedagoške delavnice, ki jih morajo starši (ali zastopniki, npr. šole, itd.) podpisati.

Zaradi nesorazmernega bremena so na spletišču tudi vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Vsi videoposnetki niso opremljeni s podnapisi.
  Videoposnetki niso opremljeni z avdio-deskripcijo.
  Novice (obvestila in dogodki), ki so bile objavljene v preteklih programskih letih (stara spletna stran, pred julijem 2021), niso bile pregledane in ocenjene, kakor tudi niso bila odpravljena morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo, ki je dostopno na strani menija (»Digitalni arhiv«: https://www.obalne-galerije.si/obalne-galerije-piran/arhiv/).
  Spletišča projektov (npr. Piranski dnevi arhitekture, Virtualna Forma viva) niso bila pregledana in ocenjena in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Osnovne informacije o teh projektih so objavljene na spletišču obalne-galerije.si v dostopni obliki.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 • Naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, SI-6330 Piran, telefon: +386 (0)5 671 20 80,
  Elektronska pošta: info@obalne-galerije.si

Odgovor bomo posredovali v 8 (osmih) dneh po prejemu pisnega obvestila oziroma prošnje uporabnika.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena jeseni 2021 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 21.10. 2021.

Izjava se pregleduje v skladu z ZDSMA-2018 (Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij).

Povratne in kontaktne informacije

Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni pošti (Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, SI-6330 Piran,) ali elektronski pošti na naslov JZ Obalne galerije Piran info@obalne-galerije.si.

Odgovor boste prejeli v 8 (osmih) dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana