V Obalnih galerijah Piran so dobrodošli prostovoljni sodelavci in sodelavke, ki s svojim delom in prisotnostjo želijo pomagati pri izvajanju javne službe in s tem sodelujejo pri ozaveščanju in razvoju dragocene likovne dediščine v našem okolju.

Vašo prošnje za prostovoljno sodelovanje pošljite po elektronski pošti na naslov: info@obalne-galerije.si.