Zbirke

Obalne galerije Piran hranijo različne likovne zbirke, v katerih je zastopana slovenska in tuja ustvarjalnost moderne in sodobne likovne umetnosti, s poudarkom na umetnikih Primorske (mdr. Zbirka Primorski likovni umetniki, Zbirka sodobne slovenske likovne umetnosti po letu 1976, Laboratorij avantgarde Francesco Conz, Zbirka mednarodnega slikarskega in keramičnega ex-tempora Piran, Zbirka Artinvest, Zbirka fotografij …). Sprva so zbirke nastajale kot rezultat razstavne aktivnosti ustanove, postopoma pa je nenačrtno pridobivanje gradiva preraslo v premišljeno politiko zbiranja. Oblikovala se je vizija, v kateri prepoznavamo zastavljeno programsko usmeritev galerije, s pomočjo katere se zbiranje neprekinjeno in kakovostno nadgrajuje.

Rezultat intenzivne razstavne dejavnosti galerij in s tem povezanega zbiranja del ključnih umetnikov, ki so v slovenski sodobni umetnosti zaznamovali obdobje sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, je zbirka Sodobne slovenske likovne umetnosti po letu 1976. Zasnoval jo je takratni kustos galerij Andrej Medved. Kakovostno jedro zbirke predstavljajo dela povezana s pojavom nove podobe, saj so bile ravno Obalne galerije Piran pomembno središče novega vala. Gre za reprezentativno muzejsko zbirko, ki je po kakovosti posameznih del primerljiva s stalnimi zbirkami v osrednjih galerijah moderne umetnosti v Sloveniji. Prav mednarodna odprtost delovanja je v zadnjih letih z donacijami iz tujine nakazala možnosti za širjenje in bogatenje likovnega fonda primorske ustanove. Taka je mednarodna zbirka Laboratorij avantgarde Francesco Conz, ki jo sestavljajo donirane umetnine tujega zbiralca.

V svetu ni veliko muzejev, ki hranijo dela mednarodnega umetniškega gibanja Fluxus (Dunaj, Stuttgard, Los Angeles, London, New York, Zagreb). Med drugimi izstopa tudi zbirka Primorskih likovnih umetnikov. Sestavljajo jo izbrana dela avtorjev, katerih ustvarjalnost je vezana na območje Južne Primorske. Osnova za zbiranje je programska usmeritev ustanove, ki je v preteklih letih z obsežnimi preglednimi in retrospektivnimi razstavami predstavila pomembnejše primorske ustvarjalce. Klub temu, da zbrani fond zaenkrat še ne predstavlja primerne osnove za stalno postavitev, se v skladu z zastavljeno zbiralno politiko gradivo kontinuirano dopolnjuje, tudi z namenom prihodnje javne predstavitve.

Obalne galerije Piran upravljajo tudi z donacijo piranskega slikarja Hermana Pečariča, Zbirka Hermana Pečariča, ter mednarodno zbirko kamnitih skulptur FORMA VIVA PORTOROŽ. Razen zadnjih dveh so vsa ostala likovna dela deponirana.

dr. Majda Božeglav Japelj

Izbrana dela iz zbirk si lahko ogledate na spletni strani http://museums.si/sl-si/.