Obalne galerije Piran se posvečajo razvoju bogate in raznolike izobraževalne pedagoške dejavnosti z namenom, da bi galerijske zbirke seznanile s čim širšim občinstvom. Izobraževanje je eden od glavnih ciljev javne službe OGP in poteka prek vodenih ogledov, izobraževalnih programov, delavnic in izobraževalno-zabavnih ur, ki so sestavljene okrog tematik vezanih na začasne razstave, na lokalno in nacionalno dediščino, ter na stalne zbirke. Muzejsko izobraževanje prek sodobne umetnosti je pomembno za razvoj domišljije, svobodnega ustvarjalnega izražanja, kritičnega občutka in za razvoj empatije v kateri koli starosti, predvsem pa za najmlajše. Zaradi tega se javni zavod osredotoča še toliko bolj na oblikovanje izobraževalnega programa za otroke in najstnike.
Obalne galerije Piran že leta sodelujejo s šolami v Piranu in drugih obalnih mestih, ter v širšem zamejskem prostoru, ter skupaj z učitelji ustvarjajo programe, ki potekajo ne le skozi šolsko let, temveč tudi ob pomembnih ponavljajočih se umetniških tradicionalnih dogodkih, ki bogatijo kulturno življenje naših krajev (na primer mednarodno slikarsko tekmovanje Ex Tempore in mednarodni kiparski simpozij Forma viva).

Knjižnica

Obalne galerije Piran vzdržujejo strokovno knjižnico z bogato zbirko razstavnih katalogov, knjig in serijskihpublikacij. Vse od ustanovitvezavoda leta 1974 je ob razstavnidejavnostinastajal in se širil tudi fond knjižničnega gradiva. Čeprav ima značaj interne knjižnicezaprtega tipa, kot podporaraziskovalnidejavnostistrokovnega kadra, je dostopomogočen tudi zunanjimuporabnikom, dijakomsrednjihšol, študentom, umetnikom in strokovnjakom, ki proučujejo moderno in sodobnolikovnoumetnost.Ker se gradivo hrani na različnih lokacijah, dislociranihenotah, je na sedežuzavodapotrebnoobiskpredhodnonajaviti.