Zgodovina

Obalne galerije Piran so začele delovati leta 1976, dve leti po ustanovitvi leta 1974. Vodstvo na novo ustanovljenega javnega zavoda je prevzel Anton Biloslav, ki je galerije vodil do konca leta 2012. Delovanje galerij je bilo že na začetku zasnovano zelo ambiciozno. Z dobro strategijo in drznimi potezami je bila vzpostavljena mreža pomembnih stikov z znanimi likovnimi kritiki v tujini, kmalu pa so se okrepili tudi odnosi z različnimi prestižnimi zasebnimi galerijami v Evropi (v Kölnu, Parizu, Zürichu). Vse to je omogočalo predstavitev številnih mednarodno priznanih umetnikov v Obalnih galerijah in drugje po Sloveniji.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so Obalne galerije pod umetniškim vodstvom Andreja Medveda slovensko in primorsko likovno umetnost umeščale v takrat aktualna likovna dogajanja ter jo povezovale z mednarodnim dogajanjem. Številne razstave so bile pomembne za nacionalni prostor ter za strokovno umestitev sodobne slovenske likovne umetnosti na evropski in mednarodni zemljevid.
Z razstavami, zborniki, razpravami, eseji in teoretičnimi članki je Andrej Medved v našem prostoru uveljavil ter strokovno utemeljil t.i. novo podobo. Dolgoletno delovanje je bilo zaznamovano tudi z bogato založniško dejavnostjo (samostojne publikacije, revija Gledga, v preteklosti tudi grafične mape in publikacije Edicije Artes,).

Pomembna epizoda je bila galerija A+A, ki so jo odprli leta 1992 v Madridu. Kot prva slovenska galerija v tujini je tam delovala pod okriljem Obalnih galerij in s podporo Ministrstva za kulturo RS do leta 1997. Leta 1998 je zaživela v Benetkah in je bila dejavna do leta 2013.

Z začetkom delovanja Obalnih galerij je povezana tudi zbiralna politika zavoda. Danes galerije upravljajo z bogatim fondom različnih likovnih zbirk: Sodobna slovenska likovna umetnost po letu 1976, Primorski likovni umetniki, Laboratorij avantgarde Francesco Conz, Varia, mednarodna zbirka Varia, zbirka fotografij ter zbirke Mednarodni slikarski ex-tempore Piran, Mednarodni ex-tempore keramike in zbirka Artinvest. Poseben status ima zbirka kamnitih skulptur na prostem Forma viva Portorož v parku na polotoku Seča.

Poslanstvo

Obalne galerije Piran so osrednja ustanova na Primorskem s statusom pokrajinskega muzeja likovne umetnosti od začetka dvajsetega stoletja, ki izvaja svoje poslanstvo na likovni dediščini ter proučuje in predstavlja sodobno primorsko, slovensko in tujo produkcijo. Hranjeni umetnostni fond bogati slovensko likovno zakladnico.

Obalne galerije Piran zbirajo arhivsko in dokumentarno gradivo v nacionalni fond likovne umetnosti. So tudi dokumentacijski, študijski, raziskovalni in izobraževalni center, namenjen raziskovalnim, študijskim in izobraževalnim potrebam.

Obalne galerije Piran organizirajo raziskovalno delo na področju sodobne likovne umetnosti: iz zbranega gradiva oblikujejo stalne, občasne in tematske razstave s področja likovne umetnosti in drugih sorodnih področij v sodelovanju s strokovno usposobljenimi ustanovami. Obenem pripravljajo tudi mednarodne prireditve, sestanke, srečanja, seminarje, predavanja in strokovna potovanja.