Svet zavoda ima 7 članov, in sicer:

3 predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Piran:

mag. Milica Maslo Bezer

Nadja Žigante

Tamara Katarina Petrica

1 predstavnika Ministrstva za kulturo:

doc. dr. Armand Faganel

1 predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:

Gani Llalloshi

2 predstavnika Obalnih galerij:

Ana Papež

Predsednica sveta zavoda:

mag. Milica Maslo Bezer

Mandat je od 21. 1. 2020 do 21. 1. 2024.