Svet zavoda ima 7 članov, in sicer:

3 predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Piran:

Gašpar Gašpar Mišič

mag. Milica Maslo Bezer

Andrea Bartole

1 predstavnika Ministrstva za kulturo Republike Slovenije:

Irena Urbič

1 predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:

Jaka Jeraša

2 predstavnici zaposlenih v Obalnih galerijah Piran:

Dušanka Đukić, muzejska informatorka in oblikovalka

Ana Papež, kustosinja in pedagoginja

Predsednik sveta zavoda:

Gašpar Gašpar Mišič

Mandat je od 25. 1. 2024 do 24. 1. 2028.