PREŠERNOVANJE OGP 2024 | SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK |
8.
FEBRUAR

ALEŠ SEDMAK: PREGLEDNA RAZSTAVA

Predstavitev monografije: Četrtek, 8. 2. 2024, ob 11. uri, Mestna galerija Piran

Monografija je izšla ob pregledni razstavi primorskega umetnika Aleša Sedmaka in zajema vsa obdobja umetnikovega skoraj petdesetletnega ustvarjalnega opusa. Sedmakovo vsestransko osebnost in njegovo multidisciplinarno ustvarjanje bodo predstavili direktorica OGP Mara Ambrožič Verderber, kipar, manager na področju likovno vizualne umetnosti in politik, župan Trbovelj Zoran Poznič, kustosinja razstave in urednica monografije Nives Marvin, umetnostni zgodovinar, likovni kritik in kustos Koroške galerije likovnih umetnosti Marko Košan, publicistka Tea Štoka in Tomaž Wraber, nekdanji predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Monografijo, ki jo je zasnoval Aleš Sedmak, je do končne vizualne podobe pripeljala oblikovalka Duška Đukić. Realizacija publikacije ne bi bila mogoča brez podpore številnih deležnikov: Društvo Kaverljag, ZDSLU Ljubljana, Mestna Občina Koper in Rotary klub Koper. Predstavitev publikacije bomo popestrili z glasbenim vložkom, nastopal bo Godalni kvartet DPG (Društva prijateljev glasbe).

Več informacij na povezavi …

NEŽKA ZAMAR: (UN)TRUSTED SOURCE, A SERIES OF INVISIBLE PRACTICES

Otvoritev razstave: Četrtek, 8. 2. 2024, ob 18. uri, Galerija Loža Koper

Kustosinji razstave: Nives Marvin in Ana Papež

Mlada primorska umetnica Nežka Zamar deluje na presečišču vizualno-performativnih sodobnih umetniških praks, ki njeno delo definirajo kot temeljno konceptualno. V Galeriji Loža v Kopru se prvič predstavlja s projektom (Un)trusted Source, A Series of Invisible Practices, izbranim na lanskem javnem pozivu Odprta vrata. Vsako poglavje meddisciplinarnega časovno zasnovanega projekta se začne z raziskavo na kraju samem in zaključi z dokumentarnim zabeleženjem rezultata, glavna osredotočenost pa je na umetniškem procesu. Celota poglavij naslavlja krovni večplastni koncept reprezentacije in odnos, ki ga do nje ima percepcija. Umetniško delo črpa iz reprezentacije kot koncepta v teoriji umetnosti, z namenom, da bi ga obravnavalo v kontekstu družbe – v medprostoru, kjer koncept in medij postaneta zamenljiva v okviru transdisciplinarnega pristopa. Performans v projektu služi kot strukturno presečišče; neločljivo je vezan na raziskovanje in dokumentiranje, izhodišče in izid, opušča vlogo protagonista in se razvija v zakulisju. (Un)trusted Source, A Series of Invisible Practices komunicira z občinstvom s sklepno predstavitvijo samostojnih prostorskih instalacij. Obiskovalce izziva, da se vprašajo o pomembnosti, ki jo pripisujemo dogodkom, glede na to, kako so ti bili prikazani ter kdo jih je prikazal ali zasnoval.

Več informacij na povezavi …