Daniela Danica Tepeš: Na drugi strani | 28. 4. 2022 – 21. 8. 2022 | Galerija Monfort Portorož |
Otvoritev: četrtek, 28. 4. 2022, ob 19. uri 

Daniela Danica Tepeš je lokalna, mednarodno uveljavljena vizualna umetnica, ki je diplomirala na Akademiji za vizualne umetnosti AVA v Ljubljani. Sodelovala je na številnih mednarodnih razstavah in projektih v Evropi, Aziji in Oceaniji. Njena umetniška dela so bila dvakrat predstavljena na Beneškem bienalu, in sicer na 58. izdaji leta 2019 in na 57. izdaji leta 2017, obakrat v paviljonu otoške države Kiribati, ki se nahaja v Oceaniji. Ministrstvo za notranje zadeve republike Kiribati in Narodni muzej in kulturni center Kiribati sta jo tudi izbrala, da je s svojimi umetniškimi deli predstavljala izginjajočo otoško državo Kiribati na mednarodnih projektih in razstavah, ki so izpostavljali problematiko globalnih podnebnih sprememb in s tem povezanim dvigom morske gladine.

Na Oceanijo se navezuje tudi umetniški projekt, ki obravnava globalno problematiko ekstremnih posegov v naravo, med katere spadajo tudi odprti globoki kopi za izčrpavanje fosfatov na tihomorskih otokih.
Razstava je zasnovana kot refleksija o človeškem plenjenju v naravnem okolju. Instalacija z jamami iz fosfatov transformira prostor galerije v prostor izčrpavanja in kontaminacije ter spodbuja k samorefleksiji in premišljevanju o človekovem obstoju, njegovi produkciji t.i. mrtvih krajin, o prepletenosti vsega z vsem in o človeškem posledičnem samouničenju. Njen vizualni izraz sledi multidisciplinarnemu pristopu in se kreativno navezuje na vključevanje in združevanje različnih umetniških praks, najnovejših tehnologij ter vizualnih, zvočnih, prostorskih, digitalnih in drugih novih medijev. Ti v določenih segmentih segajo na področje presečišča znanosti in umetnosti. Tam na izviren, radikalen način opozarja na pereče družbeno-okoljske probleme in spodbuja javno polemiko o njih.

Ob razstavi bo izdan poseben plakat-zloženka, s kritiškim prispevkom Jovite Pristovšek. Izdal ga bo Inštitut ERGO SUM, s podporo Akademije za vizualne umetnosti- AVA v Ljubljani.

mag. Matic Bukovac