Tanja Vujinović: MetaVrt Sfera2 |

Galerija Loža, Koper |

23. avgust 2019 – 20. oktober 2019 |

Odprtje: petek, 23. avgusta 2019, ob 20.00 uri

Tanja Vujinović, Carboflora

Tanja Vujinović, Carboflora

Tanja Vujinović, Fontana

Tanja Vujinović, MetaVrt – Sfera2

Tanja Vujinović, MetaSfera2 – Osmoza

V koprski Loži prvič v Obalnih galerijah Piran z razstavo MetaVrt Sfera2 predstavljamo mednarodno uveljavljeno ustvarjalko TANJO VUJINOVIĆ. Njeno celotno več kot dvajsetletno ustvarjanje temelji na raziskovanju, ki združuje tradicionalne umetniške discipline z novimi tehnologijami. Osredotoča se na te tehnologije in njihov vpliv na človeka in naravo. V svojem delu raziskuje odnose med človekovo subjektivnostjo, tehnologijo, okoljem in “amalgame”, ki ob tem nastajajo. Navdahnjena s scenariji iz preteklosti, sedanjosti in tudi potencialne prihodnosti razvija hibridne instalacije kot poetske sisteme za premišljevanje o svetu. Njena dela so konceptualna, intuitivna in poetska raziskovanja potencialov. Njene instalacije nas ne le spodbudijo k razmišljanju, temveč nas obdarijo tudi s senzorijalno izkušnjo.

Novi projekti in dela, ki so vezana za metafore vrtov in bodo predstavljeni v Galeriji Loža, so vizije vrtov bodočnosti novega, tretjega tisočletja, kjer bodo bionični sistemi polni ne-človeških agentov delovali v sinergijah z naravnim okoljem, ljudmi in prenovljenimi tehnologijami. Sama je zapisala: “MetaVrt Sfera2 je ekosistem, sestavljen iz futurističnih strojev kot pra-oblik. Ti objekti, sintetična bitja-stroji, so inspirirani s paleobotaniko, tehnologijami umetne inteligence, fiziko plazme in nanostrukturiranimi materijali. Skozi virtualni svet in fizične instalacije raziskujem prepletanje med sintetičnim in naravnim. Dela povezujejo preteklost in prihodnost ter prepletajo dejstva in elemente znanosti z mitologijo. Kot sugerira že sam naslov, me navdihujejo številne metafore, vezane na vrtove in njih elemente. Dela, ki tvorijo Sfero2, so Karboflora, Fontana, Arbora ter Genera. Karboflora je neskončna virtualna simulacija, v kateri virtualna flora raste skladno z gibanjem izmerjenih vrednosti onesnaževalcev v zraku. Fontana čisti vodo s plazmo, mala fontana pa prši s plazmo obdelano vodo v ozračje. Genera čisti zrak s pomočjo nanocevk. Arbora analizira čustvena stanja, ki se zrcalijo v glasu, in generira binauralni zvok.

Okolje Karboflora je povezano s podatkovnimi tokovi, ki sledijo količinam škodljivih delcev v ozračju. Ravni škodljivih delcev se odražajo v načinu življenja rastlin v virtualnem sistemu. Lastnosti virtualnih rastlin so vezane na podatkovno bazo, ki v praktično realnem času posreduje podatke o trenutni kakovosti zraka. Virtualno okolje je naseljeno z rastlinami, ki so odmev zemeljske flore izpred več stotin milijonov let, natančneje rastlin karbonske dobe, ki so vir številnih nahajališč premoga. Rastlinske oblike, kot nekakšne pra-forme, odsevajo preteklost in možno prihodnost, v kateri bi lahko omejili emisije okolju škodljivih snovi.

V vrtovih in parkih so Fontane, običajno zaradi svoje simbolike, ki odraža zgodovinsko in kozmološko vlogo vode kot ključne za življenje na Zemlji in zato postavljene v središča teh prostorov. Včasih jo imenujemo četrto agregatno stanje snovi; atmosferska plazma je ionizirani plin, ki deluje kot majhne strele. V znanstvenih raziskavah se plazma uporablja za različne namene. Med značilnostmi, ki obetajo, je tudi njena sposobnost uničevanja škodljivih mikrobov, ki se nahajajo v različnih okoljih, tudi v vodi. Obdelovanje vode s plazmo, kot ene izmed potencialnih tehnologij prihodnosti, je postopek, izpeljan z za to oblikovano napravo, ki je sestavni del instalacije; na takšen način obdelana voda je dvoje, dejanski agent spremembe ter simbol rasti in čistoče.

Arbora je modro, staro drevo, ki biva v MetaVrtu Sferi2, prežeto je z nevronsko mrežo, ki prepoznava človeška čustva in se nanje odziva. Trije zaščitni objekti, ki spremljajo virtualno okolje Arbora in Karboflora, so navdihnjeni z rastlinami karbonske dobe. Zunanje površine nekaterih izmed predmetov so prekrite z lubjem, ki spominja na luske, natanko tako kot drevo Lepidodendron, ki je obstajalo pred približno 300 milijoni let. Fosili te rastline so sprožili domišljijo naših prednikov in bi lahko bili celo odgovorni za domišljijsko konstrukcijo zmajev. Arbora zaznava čustva, ki se izražajo v glasu. Človeški glas lahko pove marsikaj o fiziološkem in čustvenem stanju osebe. Posebej za to razvita in usposobljena globinska nevronska mreža dešifrira čustvene komponente, ki so kodirane v zajetem glasu, da bi lahko na podlagi podatkov modelirala pomirjajoč binauralni zvok.

Genera je model futuristične naprave za čiščenje zraka v zaprtih prostorih. Fotokatalitska naprava za čiščenje zraka uporablja principe fotokatalitske razgradnje organskih spojin, bakterij in drugih potencialno škodljivih snovi. Onesnaževala razgradi na površini nanocevk titanovega dioksida (fotokatalizator, ki postane aktiven, ko je osvetljen z UVA svetlobo), ki z elektrokemijskim procesom zrastejo na titanovem substratu. V MetaVrtovih prihodnosti bi lahko obstajale takšne naprave v obliki vej, ki bi ohranjale koncentracijo patogenov v zraku na varnih ravneh.

MetaVrt je projekt, ki odraža kompleksen odnos človeštva do svojega tehnološko utrjenega okolja narave-kulture in se tako osredotoča na določeno vprašanje znotraj vsake izmed instalacij. Zgodovinsko gledano je bil vrt kot zaščiteno okolje vedno vzpostavljen tudi kot poseben prostor za človeški stik z naravo, rekreacijo in premislek. Vrtovi so lahko tudi mikrokozmosi, ki osebo začasno ločijo od ostalega sveta in jo vključijo v čisto svojsko teksturo. Kot bi rekel Michel Foucault, “vrt je najmanjši kos sveta in totalen svet hkrati." Ena od možnih poti do MetaVrtov prihodnosti je soustvarjanje z naravo in inženiring prihajajoče civilizacije, ki ga opredeljujeta bionika in biomimikrija.”

Biografija

Tanja Vujinović je intermedijska umetnica, ki deluje mednarodno od 1997 naprej. Izobraževala se je na področjih oblikovanja, vizualne umetnosti in filozofije. Diplomirala je leta 1999 na Fakulteti za likovno umetnost na oddelku za slikarstvo v Beogradu. Bila je gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu pri Janu Dibbetsu. Leta 2010 je postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper.

Od leta 1997 so bila njena dela razstavljana v številnih pomembnih galerijah in muzejih po svetu, kot so Muzej sodobne umetnosti v Strasbourgu, Kunst Palast Muzej v Düsseldorfu, Muzej sodobne umetnosti v Denverju, Kunsthaus v Meranu, Muzej sodobne umetnosti v Istanbulu, Galerija Kapelica v Ljubljani, Muzej Fondacija Vasarely v Aix en Provence, Künstlerhaus na Dunaju in drugod. Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009 v Belfastu, Ars Electronica v Linzu, Kinetica Art Fair v Londonu, Spor Festival v Arhusu, FILE Festival v Sao Paolu in FILE RIO v Rio de Janeiru in drugih.

IZBRANE SKUPINSKE RAZSTAVE:TV oddajniki / Nadzor / Razpadanje podobe, e-flux video rental (EVR), Muzej sodobne umetnosti, Ljubljana, 2016; UNPAINTED lab 3.0, Kesselhalle MMA, Muenchen, 2016; MFRU-KIBLIX, Kibla portal, Maribor, 2015; Povratna zanka, Muzej sodobne umetnosti (MSU), Zagreb, 2014; Geslo:Grafika, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Rijeka, 2014; Kinetica Art Fair, P3, Westminsterska univerza, London, 2011; Are We Human? Evolution and Art, Inspace, New Media Scotland, Edinburgh, 2010; Inter-cool 3.0, Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund, 2010; Postaja DIVA, Gateway to Archives of Media Art (GAMA), Brucknerhaus, Ars Electronica, Linz, 2009; noise=noise, The Foundry, London, 2009; ISEA2009, Waterfront Hall, Belfast, 2009; sound:frame, Kunstlerhaus, Dunaj, 2009; Artradio, Galerija Cornerhouse, Manchester, 2007; FILE RIO, Oi Futuro Cultural Center, Rio de Janeiro, 2009; SPOR, Sodobna muzika in umetnost zvoka, Musikhuset, Aarhus, 2008; Madrid Abierto´07, La Casa Encendida, Madrid, 2007; Euroscreen21, Muzej sodobne umetnosti, Istanbul, 2005; Euroscreen21, Muzej Kunst Palast, Duesseldorf, 2004; A:D:A:P:T Festival, Media for Ruins, Muzej sodobne umetnosti, Denver, 2003; DNArt, Gen.Ethik und Visionen, Kunsthaus, Meran, 2002; Birth and rebirth of the video art in the Balkans, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Strasbourg, 2005; Projected Visions, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Strasbourg, 2001;

IZBRANE SAMOSTOJNE RAZSTAVE: Univerzalni objekti, Galerija znanosti in tehnike, Srpska akademija znanosti in umetnosti, art+science festival, CPN, Beograd, 2017; Superohm, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2011; Supermono 2/3, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2008; Dinamo, Cankarjev dom, Mala Galerija, Ljubljana, 2005; Hardbody, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 2003; Variola Vera / X projekt, Muzej grada Skopje, Skopje, 2001; Deadlock, Kunstfabrik BBK, Wuppertal, 1999; Edgeward, Galerija Kulturni centar Beograda, Beograd, 2001.

Pri projektu MetaVrt Sfera2 so sodelovali: dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan; Jan Kušej; Gaja Boc; Sara Bertoncelj Čadež; Arijana Filipić, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo; dr. Gregor Primc, Odsek za tehnologijo površin, Institut Jožef Stefan; dr. Luka Suhadolnik, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan; Maja Koblar, Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM), Institut Jožef Stefan; Gregor Krpič; Derek Snyder; Dariusz Andrulonis in Roman Bevc.

Še posebej se zahvaljujemo: prof. dr. Nadi Lavrač, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan; Stephanu Doepner, C2; prof. dr. Saši Novak, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan; dr. Jeleni Guga; dr. Zoranu Lj. Petroviću, Inštitut za fiziko Univerze v Beogradu; Lenartu Krajncu; Tomotu Peru, RogLabu, in vsem drugim sodelujočim.

Projekt MetaVrt Sfera2 je nastal v produkciji Obalnih galerij Piran in Zavoda Ultramono, podprli pa so ga Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Koper in Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana.

Foto: avtoričin foto arhiv