Sreda, 29.5.2024, ob 18:00, Galerija Herman Pečarič, drugo nadstropje | 

29. 5. 2024-12. 6. 2024

Na predstavitvi Unesco projekta »S pravljico skozi čas«, bosta otroke, starše in širšo javnost pozdravili direktorica Obalnih galerij Piran, Mara Ambrožič Verderber in ravnateljica vrtca Mornarček, Renata Novak. Sledil bo nastop otrok in predstavitev izdelkov, ki so plod njihovega raziskovanja in ustvarjanja.

Pod vodstvom strokovnih delavcev vrtca Mornarček so raziskovali kulturno dediščino domačega kraja ob pravljicah in legendah, ki so vez med preteklostjo in sedanjostjo. Otrokom so omogočili izražanje doživetij v različnih umetniških jezikih ter spodbujali ustvarjalnost. Ob pravljicah in legendah so spoznavali življenje ljudi v preteklih obdobjih ter bogatili vrednote ljudskega izročila.