POLETNA MUZEJSKA NOČ 2024  | 

Pogovor z dr. Jasno Podreka, sociologinjo in docentko na FF UL |
Mestna galerija Piran, Sobota, 15.6. 2024 ob 18.uri

V času trajanja tematske skupinske razstave Vedno na voljo se bodo odvijali različni spremni dogodki – vodeni ogledi, tematske delavnice in pogovori – za različne ciljne publike.

Prvi pogovor bo na dan  POLETNE MUZEJSKE NOČI že v soboto, 15.6.2024, ob 18. uri. Gostili bomo dr. Jasno Podreka, sociologinjo in docentko na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki se pri svojem znanstvenem proučevanju posveča temni plati naše družbe: nasilju nad ženskami.   Leta 2017 je izdala znanstveno monografijo o intimno partnerskih umorih žensk v Sloveniji, v kateri je raziskala večje število sodnih obravnav družinskega nasilja, ki se je končalo z umorom partnerice. O temah, ki jih raziskuje Podrekova in se neposredno navezujejo na eno od razstavljenih del na skupinski razstavi Vedno na voljo (avtorica Tanja Lažetić) ter na splošno o procesih diskriminiranja žensk v naši družbi, vzpona nove mizoginije in nove post-patriarhalne morale, se bo pogovarjala Mara Ambrožič Verderber, direktorica Obalnih galerij Piran.

Več o gostji dr. Jasni Podreka: https://www.ff.uni-lj.si/en/staff/jasna-podreka

Doc. dr. Jasna Podreka je predavateljica na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2014 doktorirala na temo Nasilje nad ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji. Je tudi dolgoletna prostovoljka pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, kjer opravlja različne izobraževalne, ozaveščevalne ter raziskovalne dejavnosti. Prav tako pa sodeluje tudi z žrtvami nasilja v smislu usmerjanja v programe in psihosocialno podporo, ko se obrnejo nanjo. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča zlasti na vprašanje družinskega nasilja, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov, femicida ter spolnega nasilja in nadelgovanja ter vprašanji povezanimi z diskriminacijo spolov v družbi. Je avtorica znanstvene monografije z naslovom Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. Na teme s katerimi se ukvarja je napisala tudi več znanstvenih člankov. Je urednica priročnika Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji.

Sodelovala je v strokovni skupini za pripravo pravilnika o nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani in je zaupna oseba na Filozofski fakulteti UL. Je članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri MDDSZ in članica delovne skupine za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri MIVZ.

Pridobljeno znanstveno in strokovno znanje na področju nasilja v zasebni sferi širi tudi na področja strokovnih služb v Sloveniji. Do sedaj je predavala na različnih izobraževanjih in posvetih za policiste, kriminaliste, centre za socialno delo, nevladne organizacije, tožilstvo, poravnalce. Na povabilo predava tudi po srednjih šolah ter drugih fakultetah v Sloveniji.