Majda Skrinar: Popoldan
2004, akvarel/papir, 52 x 72 cm
Zbirka Mednarodni slikarski ex-tempore Piran

Primorska umetnica Majda Skrinar (Koper, 1963) se umešča v krog uveljavljenih slovenskih slikarjev srednje generacije. Avtorica, ki je zaključila študij arhitekture in slikarstva na Univerzi v Ljubljani, je obe interesni področji strokovno izpopolnjevala na tujem. Ob številnih osebnih in skupinskih razstavah je sodelovala tudi na nekaterih kolonijah in slikarski tekmovanjih Ex tempore Piran, kjer je bila večkrat nagrajena. Risba z naslovom Popoldan je na piranski manifestaciji leta 2004 prejela nagrado za najboljši akvarel.

Slikarka zna v svojih delih na izjemno občutljiv način podajati doživljanje prostorskih in duhovnih posebnosti krajine ob morju. Pri tem posega po krajinskih motivih iz neposrednega bivanjskega okolja – izbrani arhitekturni detajli, vrtne ute, pergole, terase ali kamnita dvorišča -, ki jih je s svojim zadnjim ciklom razširila še na slikovite podobe morskih pejsažev. Iz neposrednega opazovanja realnega sveta najraje izlušči predmet, ki postane nosilec njene miselne operacije. Z značilno opisno potezo ga nato na platnu, pogosto tudi s slikarsko tehniko akvarela na vpojnem papirju, le rahlo nakaže, da skozi meglico skorajda prosojnih barvnih slojev ustvari sugestijo kraja. Pri tem je ključno vzdrževanje uravnoteženega razmerja med nevtralno belino podlage in barvnimi ploskvami. Kljub temu, da s takim postopkom prepoznavnost motiva občasno zdrkne v vizualno bolj poenostavljeno, shematizirano podobo, neke vrste abstrakcijo, pa celota vedno spodbuja občutek, da gre za pejsaž, ki zmore v posameznih prizorih ustvariti celo vtis neke zanesene blaženosti.

Majda Božeglav-Japelj