LOJZE LOGAR. Intermezzozoik, Sarcophag(U.S)

Pregledna razstava / Retrospettiva  1968-2014
5. 3.– 25. 4. 2021

Galerija Loža Koper / Galleria Loggia Capodistria
Mestna galerija Piran / Galleria civica Pirano

Lojzeta Logarja smo v razstaviščih Obalnih galerij Piran spremljali že od leta 1968 dalje ter predstavljali njegovo delo na osebnih in skupinskih razstavah. Zadnja leta je živel in ustvarjal v Izoli, kjer je tudi umrl. V Mestni galeriji Piran in v Galeriji Loža Koper predstavljamo izbor del dveh zadnjih slikarskih ciklov, ki jih v Slovenski Istri še ni razstavljal.

Sarcophag(U.S), 2007, akril na platno, 80 x 60 cm

Pomenljivo poimenovane slike iz Intermezzozoika je ustvarjal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vsebinsko  pa se navezujejo na takrat iztekajoče se tisočletje, v pričakovanju novega. Kažejo na avtorski umik v izčiščen abstraktni izraz, tudi v smislu izbora monokromnih turkizno modrih in vijoličnih barvnih tonov. Akrili iz cikla Sarcophag(U.S.), ustvarjeni po letu 2001, so bili delno izzvani s sočasnimi politično socialnimi dogajanji v ZDA, so pa izrazno simbolno skrivnostni tudi v povezavi z grškim izvorom besede (meso jesti) in s funkcijo sarkofaga. Tem geometrijsko zasnovanim kompozicijam je dodal še druge barvne  vrednosti in tako na svoj način interpretiral aktualno globalno situacijo. Razstava je del Pregledne razstave 1968−2014, predstavljene v štirih slovenskih galerijah: Koroški galeriji likovnih umetnikov Slovenj Gradec, Galeriji Murska Sobota, Galeriji ZDSLU Ljubljana in Obalnih galerijah Piran.

Sarcophag(U.S), 2006, akril na platno, 80 x 60 cm

Lojze Logar (1944, Mežica – 2014, Izola), dolgoletni profesor za grafiko, risanje in slikanje na ALUO v Ljubljani, je bil eden izmed najzanimivejših in samosvojih avtorjev, ki so se na slovenskem likovnem prizorišču pojavili ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih letih preteklega stoletja v času t. i. pop arta. Rodil se je na Koroškem, mladost je preživel v Prekmurju, zrela leta v Ljubljani, nazadnje pa je živel in umrl v Izoli. V projektu pregledne razstave celotnega umetnikovega opusa so se zato združile štiri institucije iz omenjenih regij. Vsaka izmed razstav predstavlja eno zaokroženo ustvarjalno etapo, v celoto pa jih združuje razstavni katalog in skupen promocijski program.

Sarcophag(U.S), 2005-2006, akril na platno, 80 x 60 cm

Logar je bil osrednja osebnost med likovniki, ki so izoblikovali našo različico pop arta, poimenovano kar nova figuralika (razstava v KGLU Slovenj Gradec). Kasneje se je preizkusil tudi na področju konceptualizma in radikalnega, koloristično bogatega ekspresionizma, v začetku 80. let je nato skoraj povsem opustil novo figuraliko in začel ustvarjati v maniri minimalističnega črno-črnega slikarstva. Konec osemdesetih je zastavil svoj najobsežnejši ciklus Davidovi vrtovi (razstava v Galeriji Murska Sobota), v 1990- letih pa je z novim slogovnim pristopom začel razvijati ciklus slik Intermezzozoik in ga zaokrožil v seriji z naslovom Sarcophag(U.S.). Predstavitev opusa zaključuje postavitev v Galeriji ZDSLU v Ljubljani s predstavitvijo zadnjih del na papirju iz serije Angeli.

Kontakt: Nives Marvin, kustosinja razstave, 041 630 689, nives.marvin@obalne-galerije.si

 

Abbiamo seguito Lojze Logar nelle sale espositive delle Gallerie costiere di Pirano sin dal 1968 e presentato le sue opere in mostre personali e collettive. Negli ultimi anni l’artista ha vissuto e operato a Isola, dove è scomparso. Nella Galleria civica di Pirano e nella Galleria Loggia di Capodistria presentiamo una selezione delle opere pertinenti ai suoi ultimi due cicli pittorici, lavori che non sono stati ancora esposti nell’Istria slovena.

 

Sarcophag(U.S), 2004, akril na platno, 100 x 70 cm

All’ultimo decennio del secolo scorso appartengono i dipinti, dal significativo titolo Intermezzozoik, che per i loro contenuti si ricollegano al millennio che stava finendo e all’attesa di quello nuovo: rappresentano la fase in cui l’autore ripiega verso un’espressione astratta più pulita, anche per la scelta di usare soluzioni monocromatiche, impiegando il blu turchese, il viola e le loro variazioni tonali. Gli acrilici del ciclo Sarcophag(U.S.), realizzati dopo il 2001, sono stati in parte influenzati dagli avvenimenti politici e sociali del tempo negli Stati Uniti (U.S.), ma risultano enigmatici nel loro simbolismo espressivo grazie anche al collegamento con l’origine greca della parola (mangiare carne) e con la funzione del sarcofago. A queste composizioni, concepite geometricamente, ha aggiunto altri valori cromatici, interpretando in una sua maniera personale la situazione globale del periodo.

La mostra fa parte della mostra Lojze Logar, Retrospettiva 1968−2014, presentata in quattro gallerie slovene: Galleria carinziana di arti figurative di Slovenj Gradec, Galleria Murska Sobota, Galleria ZDSLU di Lubiana e Gallerie costiere di Pirano.

Lojze Logar (1944, Mežica – 2014, Isola), per diversi anni professore di grafica, disegno e pittura presso l’Accademia di Belle Art e Design di Lubiana, è stato uno degli autori più interessanti, indipendenti e particolari apparsi sulla scena pittorica a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ai tempi della pop art. Nato in Carinzia, trascorse la giovinezza a Prekmurje, gli anni della maturità a Lubiana e da ultimo visse e morì a Isola. Pertanto, nel progetto di una mostra retrospettiva dell’artista si sono riunite quattro istituzioni delle regioni citate. Ognuna delle esposizioni presenta una tappa creativa completa e tutte sono connesse in un insieme unitario per mezzo del catalogo della mostra e del programma di promozione comune.

Logar è stato una figura centrale tra gli artisti che hanno dato forma alla variante slovena della pop art, denominata semplicemente “nuova figurazione” (in mostra presso la Galleria carinziana di arti figurative (KGLU) di Slovenj Gradec). Successivamente si è cimentato anche nel campo del concettualismo e di un espressionismo radicale, ricco di colori, per poi abbandonare quasi completamente, nei primi anni ’80, la nuova figurazione e iniziare a creare secondo la tendenza minimalista del nero-nero. Alla fine degli anni ’80 impostò il suo ciclo più ampio I giardini di Davide  (in mostra presso la Galleria di Murska Sobota), negli anni ‘90, invece, con un approccio del tutto nuovo, iniziò a sviluppare il ciclo di dipinti Intermezzozoik per poi completarlo con la serie Sarcophag(U.S.). La presentazione del suo opus si conclude a Lubiana, con l’allestimento e la presentazione delle ultime opere su carta della serie Angeli presso la Galleria dell’Associazione degli artisti figurativi della Slovenia.

Contatto: Nives Marvin, curatrice della mostra, 041 630 689, nives.marvin@obalne-galerije.si

Daljši tekst kustosinje Nives Marvin lahko preberete s klikom na povezavo tekst Nives Marvin.

 

Did you like this? Share it!