Jozef Jankovič je bil rojen leta 1937 v Bratislavi. Po zaključeni tamkajšnji Šoli za uporabne umetnosti je v letih od 1956 do 1962 študiral na bratislavski Akademiji za likovno umentost. V letih 1990-1994 je bil na tej akademiji rektor, od leta 1994 pa redni profesor. Ukvarjal se je s skulpturo, grafiko, risbo in umetniškim nakitom. Pripravil je več kot petdeset osebnih razstav. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah in kiparskih simpozijih. Umrl je leta 2017 v Bratislavi.

Med kiparskimi stvaritvami na simpoziju leta 1971 so kritiki v delu čehoslovaškega umetnika Josefa Jankoviča videli izvedbeni presežek. Njegova pokončna skulptura je sestavljena iz okvirjev različnih formatov, znotraj katerih so stisnjeni amputirani deli človeškega telesa. Čeprav se nam ob ogledu ponuja primerjava s takratnimi pop in hiperrealističnimi umetniškimi smermi zahodnega sveta, je umetnikov kip potrebno projicirati v širši zgodovinski kontekst tistega časa. Avtor je prihajal iz dežele onkraj železne zavese, v kateri je bila dve leti pred tem zatrta težnja po politični liberalizaciji, zato nam skulptura ponuja drugačen zorni kot branja.