Zmago Posega: Brez naslova
1987, istrski kamen, 100 x 824 x 360 cm
Skulptura v sklopu skupinskega projekta Štirje elementi na simpoziju Forma viva Portorož 1987
Zbirka Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva Portorož

Ko je v ustvarjanje primorskega umetnika Zmaga Posege (1959–2009) konec osemdesetih let prejšnjega stoletja vstopil kamen, je avtor že imel za seboj izkušnjo obdelave tega klasičnega kiparskega materiala. V mislih imamo njegovo zmago na natečaju za izdelavo kamnite plastike za enega od puljskih parkov leta 1979. Skulptura je bila leta 1983 realizirana v tamkajšnjem Mornarskem parku, kjer stoji še danes. Naslednja pomembna priložnost snovanja velikih razsežnosti se je kiparju pokazala na portoroški Forma vivi leta 1987.

Simpozij Forma viva (v nadaljevanju FV) leta 1987 je pomenil premik v iskanju novih vsebinskih možnosti delovanja te prireditve. Po zgledu uspešnih laboratorijsko zasnovanih simpozijev v sosednjih državah so si skupinsko delo zamislili tudi takratni člani Umetniškega sveta FV. Prvotni koncept je med drugimi predvideval ureditev vhodnega portala v galeriji na Polotoku Seča, vendar je bil pozneje spremenjen. Na pobudo igralnice Casino so simpozij prestavili v urbanizirano okolje športno-rekreacijskega središča portoroške Marine. Z razpisom je bil med prispelimi prijavami izbran predlog kiparja Mathiasa Hietza, ki je dotlej že imel podobne bogate izkušnje v Evropi in na Japonskem. Skupina devetih kiparjev (Harunori Fujimoto, Masayuki Nagase in Jun Ohara, Japonska; Mathias Hietz iz Avstrije, Bata Mariano iz Romunije, Zoltan Pal iz Madžarske, Dimčo Pavlov iz Bolgarije, Zmago Posega iz Jugoslavije ter Peter Roller iz Češkoslovaške) se je pred začetkom dela seznanila z dokumentacijskim gradivom, na podlagi katerega je zatem izdelala maketo. Zamislili so si kamnito interpretacijo štirih elementov: ognja, vode, zemlje, zraka, ki bi na trikotni lokaciji povezovala Portorož s parkom skulptur na Seči. V abstraktnih ponazoritvah so ustvarjalci v skulpturah poudarili temeljne pomenske vrednosti posameznih elementov (voda, zemlja, zrak), ki v glavnem sledijo razgibani strukturi tal, le ognju so namenili vertikalni poudarek. Zanimivo je, da je Zmago Posega ustvaril plastiko, ki ni bila del vsebinsko-formalnega koncepta avstrijskega kiparja Mathiasa Hietza, temveč plod njegovega povsem individualnega pristopa h kiparskemu reševanju ureditve parkovnega prostora.

Majda Božeglav Japelj