Renzo Durante

Magda Frank

Kamniti kipi iz zbirke Forma viva na novih lokacijah

V sklopu spremnih dogodkov letošnjega jubilejnega kiparskega simpozija FORMA VIVA PORTOROŽ 60 LET so Obalne galerije Piran v sodelovanju z Občino Piran in Okoljem Piran uspešno zaključile premike nekaterih kamnitih skulptur na nove, ustreznejše lokacije..
Konec septembra je bila zaradi obnovitvenih del v Parku Sonce v Luciji odstranjena skulptura italijanskega umetnika Renza Duranteja (FV 2015). Pokončen kip, ki s svojim ritmičnim prepletom organskih oblik ponazarja talno shemo zavitih poti v lucijskem parku (nekdanje karting piste), je začasno mesto dobil na kiparskem delovišču na Seči. Ob njem je varno odložena tudi vertikalna konstruktivistična skulptura argentinske umetnice Magde Frank (FV 1964). Njena odstranitev iz parka skulptur Forma viva je bila potrebna zaradi njenega nevarnega nagiba.

Zadnji dve selitvi, ki ju je spremljalo nekaj navdušenih in radovednih mimoidočih občanov, sta se uspešno zaključili pred dnevi. Iz krožišča pri Tomiju v Portorožu je bila na zelenico pred vhodom v ZD Lucija preseljena skulptura turškega umetnika Çağdaş Sarija (FV 2017). Kip, ki si je zaradi svoje forme pridobil hudomušen ljudski nadimek »sarma«, se v resnici imenuje Hidden / Skrito. Še najbolj oprijemljiva se zdi kiparjeva razlaga, da je njegov namen zavarovati tisto nekaj, kar je skrito v kamnu, v čemer se razlikuje od Michelangela, italijanskega renesančnega mojstra, ki je znotraj kamna iskal figure in jih osvobajal iz njega. Poklon naravi, torej. Umetnik je pred kakšnim mesecem iz Berlina, kjer trenutno živi, sporočil: “Vesel sem, da bo moja skulptura dobila bolj primerno lokacijo!“.

Kip priznanega makedonskega kiparja Dragana Poposkega-Dade (FV 1977), ki je stal na dvorišču lucijskega Zdravstvenega doma (ZD), je bil zaradi njegove obnove leta 2019 odstranjen. Skulpturo, sestavljeno iz dveh pokončnih valjastih stebrov in ležečega pravokotnika, odlikujeta jasnost in enostavnost geometričnih oblik. Njegova nova lokacija je na zelenici pred Parkom Sonce v Luciji.
S postavitvijo na novi lokaciji sta kamniti skulpturi Çağdaş Sarija in Dragana Poposkega-Dade dobili primernejšo lego za neposreden stik z javnostjo in strokovno vrednotenje. Vabimo vse obiskovalce, da si tudi vse ostale javne postavitve kamnitih skulptur ogledajo v živo. Obenem napovedujemo, da bomo modernistično skulpturo Dragana Poposkega-Dade v kratkem uvrstili v ožji izbor virtualnih opisov muzeja Forma viva na prostem. Več o Virtualni Forma Vivi na povezavi….

Çağdaş Sari

Dragan Poposki-Dada