Osnovna šola Sečovlje v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran je razpisala natečaj za izdelavo likovno najzanimivejše novoletne voščilnice.

Odzvalo se je 33 šol iz vse Slovenije.

Izbor voščilnic je opravila tričlanska komisija, ki so jo sestavljale: Andreja Ozebek, profesorica likovne umetnosti, Ana Papež, kustosinja Obalnih galerij Piran in Fulvia Zudič, slikarka in kostumografinja.

Najboljše voščilnice so rauzavljene v Osnovni šoli Sečovlje, nato pa bodo še v Galeriji Herman Pečarič Piran. Čeprav je bilo mišljeno, da bo podeljenih 9 nagrad (za vsako triado po 3), pa so žirijo voščilnice tako navdušile, da bo podeljenih 14 praktičnih nagrad.