Gledga je občasnik Obalnih galerij Piran in Gledališča Koper, kar predstavlja edinstveni primer tovrstnega skupnega medijskega nastopa. Revija je namenjena popularizaciji dejavnosti obeh ustanov in opozarja na njuno pestro kulturno dogajanje. S krajšimi besedili in slikovnim gradivom galerije spodbujajo k večjemu obisku in spoznavanju sodobne vizualne umetnosti. Vsebina je zelo raznovrstna in namenjena tako strokovnemu kot širšemu občinstvu (strokovni članki, intervjuji, mnenja, zanimivosti iz kulturnega življenja, fotografske kronike …). Besedila v Gledga so še toliko pomembnejša za razstave, ki nimajo spremljevalnih publikacij. Pomembne so tudi fotografske kronike, ki dokumentirajo dogajanje in obisk. Vsebinska zasnova sledi programu Obalnih galerij, izid je prilagojen pomembnejšim projektom in je pomemben dokument bogatega programa v številnih razstaviščih Obalnih galerij, ki so razpršena po Obali. V Gledga je posebna stran namenjena projektom, povezanim s pedagoškimi programi in delu z najmlajšimi obiskovalci.

Gledga (ISSN 1854-0449) izhaja štiri- do šestkrat na leto, neprekinjeno od leta 2003. Revija je brezplačna, po pošti dostavljena na izbrane naslovnike ter dostopna obiskovalcem v razstaviščih Obalnih galerij in Gledališču Koper. Aktualne številke spremljajo tudi gostovanja razstav in predstav doma ter v zamejstvu.

Poglej revije