Dijaki v ateljeju: Tokrat je na sceni… Alica v čudežni deželi |

Galerija Meduza in Pretorska palača, Koper | 

13. februar 2020 ‒ 6. marec 2020 |

Odprtje: četrtek, 13. februar 2020, ob 18.00 v Pretorski palači in ob 19.00 v Galeriji Meduza

Galerija Meduza Koper
Paolo Ferluga, Zemlja in človek

Pretorska palača Koper
Razstava dijaških likovnih izdelkov

Projekt v sodelovanju s Kulturnim društvom Opera Viva Trst.

Dijaki v ateljeju je vsebinska nadgradnja likovnega natečaja z naslovom Tokrat je na sceni …, ki ga je leta 2005 zasnovala tržaška večplastna likovna umetnica Lorena Matic. Namenjen je mladim in njihovi ustvarjalnosti ter spoznavanju in raziskovanju razpisane teme.

Pedagoško-razstavni projekt, pri katerem že vrsto let sodelujejo tudi Obalne galerije Piran, je namenjen srednješolcem iz Trsta, Vidma, Gorice in Kopra. Poteka vse šolsko leto v obliki ustvarjalnih delavnic pod vodstvom mentorjev, razstav in sodelovanja na mednarodnem natečaju. Mednarodna žirija (Paolo Ferluga, Lorena Matic, Ana Papež, Fulvia Zudic in Sabrina Zannier) je ocenila in izbrala najboljša dela za nagrade. Odziv dijakov je bil znova izjemen. Ocenjevali so različne likovne izdelke (kolaže, fotografije, grafike, risbe, slike, stripe, kipe, video, oblikovanje tekstila, instalacije), ki so odražali bogato ustvarjalnost, ozaveščenost in kritičnost mladih. Njihovi likovni izdelki bodo vzporedno z razstavo v Galeriji Meduza na ogled v Pretorski palači v Kopru.

Letošnji 15. natečaj Tokrat je na sceni … Alica v čudežni deželi je posvečen čudežu v svojem osnovnem pomenu besede (študije, ki so pripeljale do raznih odkritij), kot tudi čudežem, s katerim se sreča protagonist zgodbe Lewisa Carolla (psevdonim za matematika, filozofa, logika, književnika Charlesa Lutwidgea Dodgsona) ‒ Alice v čudežni deželi. Alica razmišlja, razlaga in izumlja; ob svojem globokem padcu v središče zemlje se srečuje z zanimivimi osebnostmi, ki ji razkrivajo vse naravne zakonitosti. Ob bok Alici je postavljen tudi Leonardo kot eden največjih izumiteljev ter vsestransko nadarjenih zgodovinskih oseb. Znanost, ki vodi do odkritij, in eksperimentiranje, ki vodi do umetnosti, sta dve polji, ki se med seboj spajata.

V Galeriji Meduza Koper bo na razstavi z naslovom Zemlja in človek v sodelovanju z OGS (Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko) razstavljal umetnik Paolo Ferluga. Znanstvenim fotografijam bodo dodana slikovna dela, realizirana posebej za to razstavo. Paolo Ferluga oblikuje fantastične kraje, v katerih živi človek, ob tem pa se naslanja na idealno vizijo Leonardovega mesta.

Ana Papež