Živel strip! Živela animacija! VIVA I FUMETTI! VIVA L’ANIMAZIONE! Gabriella Giandelli in / e Gašper Rus

Tihi dialogi, Stripi in ilustracije
Dialoghi silenziosi, Mostra di fumetti e illustrazioni
25. 2.−16. 4. 2021
Galerija Meduza Koper / Galleria Medusa di Capodistria

Razstava Živel strip! Živela animacija! je razstava stripa, ki jo Obalne galerije Piran v Galeriji Meduza že četrto leto pripravljajo v sodelovanju s Stripburgerjem/Forumom Ljubljana. Novo, 16. slovensko ter že 21. italijansko edicijo tega natečaja za učence in dijake iz Slovenije in Furlanije Julijske krajine uvajamo z razstavo dveh umetnikov, ki bo navdih mladim ustvarjalcem stripovskega žanra. V paru razstavljata predstavnika italijanske in slovenske stripovske scene: iz sosednje države prihaja Gabriella Giandelli, medtem ko slovenske barve zastopa Gašper Rus.

Foto: DK

Striparka ter ilustratorka Gabriella Giandelli se predstavlja z likom Belega zajca, osrednjega protagonista avtoričinega stripovskega albuma z naslovom Interiorae. Beli zajec kot vseprisotni, a nevidni duh, motri življenje v neki večstanovanjski stavbi, pri čemer lahko spreminja obliko svojega telesa in se prosto sprehaja po hiši. Avtoričin slog zaznamuje verizem in pravšnja mera detajlov; kritiki jo zaradi njene jasne in realistične risbe, pa tudi zaradi same vsebine, pogosto uvrščajo med predstavnice »magičnega realizma« v stripu. Na ogled bodo tudi njene krajše animacije. Ob razstavi v Kopru je na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani še manjša razstava, kjer je do 23. 3. 2021
na ogled dodaten izbor iz njenega opusa.

Foto: DK

Gašper Rus se v Kopru predstavlja z izbranim naborom del, tako stripov kot ilustracij in grafik. Posebna pozornost postavitve bo namenjena liku Peste, neugledne stare gospe, ki v norveških ljudskih pripovedih simbolizira kugo. Na ogled bodo med drugim tudi avtorjevi kratki stripi, kjer kot glavni liki nastopajo živali. Avtorjevo predstavitev zaokroža njegovo najnovejše delo, ki je lani izšlo pri Stripburgerju: strip Štirje godci, nastal po ljudski pripovedi.

 

 

Kiparsko delo za razstavo bosta prispevala Marko A. Kovačič in Rok Mohar.

GABRIELLA GIANDELLI (1963) je diplomirala je iz stripa na milanskem Istituto d’Arte (Zavod za umetnost) oz. Scuoli di Fumetto (Šola stripa) in potem še iz režije na Centro Civico di Cinematografia (Center za kinematografijo) v Milanu. Svoje prve stripe je začela objavljati v 80-ih v italijanskih revijah Frigidaire, Alter Alter in Nova Express, nato pa ustvarila številne stripovske albume, ki so izšli tudi drugod po Evropi in v ZDA. Svoja dela je razstavljala po številnih galerijah in muzejih doma in v tujini.

GAŠPER RUS (1983) deluje kot stripar, ilustrator, animator in stripovski kritik. Leta 2008 je na ALUO diplomiral iz slikarstva. Doslej je ustvaril več krajših avtorskih stripov, ki so zvečine izšli v stripovski reviji Stripburger, objavljal pa je tudi v revijah Ciciban, Pil, Pil PLUS, Didakta in v časniku Delo. Z ilustracijami je obogatil nekaj žanrsko zelo raznolikih literarnih del, v zadnjih letih pa je svoji razvejani ustvarjalnosti pridružil tudi animiranje.

Matjaž Brulc

Produkcija: Stripburger/Forum Ljubljana in Viva Comix Pordenone
Koprodukcija: Obalne galerije Piran in Italijanski inštitut za kulturo Ljubljana

 

VIVA I FUMETTI! VIVA L’ANIMAZIONE! è una mostra di fumetti che le Gallerie costiere di Pirano allestiscono per il quarto anno consecutivo nella Galleria Medusa di Capodistria in collaborazione con lo Stripburger/Forum Lubiana. Inauguriamo questa nuova, XVIa edizione slovena e XXIa italiana per gli alunni e gli studenti di Slovenia e Friuli Venezia Giulia con la mostra di due artisti le cui opere serviranno da ispirazione ai giovani autori di questo genere. Espongono in coppia due esponenti della scena fumettistica italiana e eslovena: dalla prima proviene Gabriella Giandelli, mentre i colori sloveni sono rappresentati da Gašper Rus.

 

Gabriella Giandelli

 

La fumettista e illustratrice Gabriella Giandelli si presenta con la figura del Coniglio bianco, protagonista centrale dell’album a fumetti intitolato Interiorae. Il Coniglio bianco è uno spirito onnipresente ma invisibile, che controlla e osserva cosa succede in un condominio, modificando il proprio aspetto e muovendosi liberamente nella casa. Lo stile dell’artista è caratterizzato da verismo e dettagli misurati: per i suoi disegni chiari e realistici, ma anche per gli stessi contenuti, i critici la collocano spesso tra gli esponenti del “realismo magico”. Saranno proiettate anche alcune sue brevi animazioni. Oltre a quella di Capodistria, presso l’Istituto italiano di cultura di Lubiana è allestita un’altra piccola mostra, che dal 24 febbraio al 23 marzo consentirà di ammirare un’ulteriore selezione di suoi lavori.

 

Gašper Rus

 

Gašper Rus si presenta con una selezione di lavori che spaziano dal fumetto alle illustrazioni e alle opere grafiche. Particolare attenzione nell’installazione è dedicata alla Pesta, figura ripugnante di una vecchia che nei racconti popolari norvegesi simboleggia la peste. Saranno esposti anche brevi fumetti dell’autore, nei quali i personaggi principali sono gli animali. Completa la presentazione di Rus la sua opera più recente, pubblicata lo scorso anno dalla Stripburger, ossia Štirje godci (Quattro suonatori), fumetto basato su un racconto popolare.   

Le sculture in mostra sono state realizzate da Marko A. Kovačič e Rok Mohar.

Matjaž Brulc

GABRIELLA GIANDELLI (1963) si è diplomata all’Istituto d’arte, alla Scuola di Fumetto e successivamente in regia al Centro Civico di Cinematografia di Milano. Inizia a pubblicare le sue prime storie a fumetti negli anni ’80 su riviste italiane: Frigidaire, Alter Alter, Nova Express per poi proseguire come autrice di album di fumetti pubblicati anche in Europa e negli Stati Uniti. I suoi lavori sono stati esposti in numerose gallerie e musei nazionali e internazionali. 

GAŠPER RUS (1983) è un fumettista, illustratore, animatore e critico di fumetti. Si è laureato in 2008 in pittura presso l’Accademia di Belle Arti e Design di Lubiana. Ha realizzato diverse brevi storie a fumetti pubblicate in prevalenza sulla rivista Stripburger, ha inoltre pubblicato sulle riviste Ciciban, Pil, Pil PLUS, Didakta e sul quotidiano Delo. Ha arricchito diverse opere letterarie di vari generi con le sue illustrazioni. Negli ultimi anni alla sua articolataproduzione creativa di è affiancata anche l’animazione. 

Produzione: Stripburger/Forum Lubiana e Viva Comix Pordenone
Coproduzione: Gallerie costiere di Pirano e Istituto Italiano di Cultura Lubiana

www.zivelstrip.net

 

 

Did you like this? Share it!