Zbirka

Vzporedno z razstavno dejavnostjo Obalnih galerij so postopoma nastajale tudi likovne zbirke. Starejše pridobitve so bile pogosto neposredno vezane na odkupe z občasnih razstav ali tradicionalnih prireditev (npr. Mednarodni slikarski ex-tempore in Mednarodni ex-tempore keramike). Rezultat intenzivne razstavne dejavnosti galerij in s tem povezanega zbiranja del ključnih umetnikov, ki so v slovenski sodobni umetnosti zaznamovali obdobje sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, je zbirka Sodobne slovenske likovne umetnosti po letu 1976. Zasnoval jo je takratni umetniški vodja galerij Andrej Medved. Kakovostno jedro zbirke predstavljajo dela povezana s pojavom nove podobe, saj so bile ravno Obalne galerije Piran pomembno središče novega vala. Gre za reprezentativno muzejsko zbirko, ki je po kakovosti posameznih del primerljiva s stalnimi zbirkami v osrednjih galerijah moderne umetnosti v Sloveniji.

Z retrospektivnimi ali preglednimi razstavami, pa tudi darili, zapuščinami, se je s časom, predvsem s sprotnimi, načrtovanimi odkupi, oblikovala jasnejša vizija galerijskega fonda. Prav mednarodna odprtost delovanja je v zadnjih letih z donacijami iz tujine nakazala možnosti za širjenje in bogatenje likovnega fonda primorske ustanove. Taka je mednarodna zbirka Laboratorij avantgarde Francesco Conz, ki jo sestavljajo donirane umetnine tujega zbiralca. V svetu ni veliko muzejev, ki hranijo dela mednarodnega umetniškega gibanja Fluxus (Dunaj, Stuttgard, Los Angeles, London, New York, Zagreb).

Galerije upravljajo z bogatim fondom različnih likovnih zbirk, ob že omenjenih pa med drugimi izstopa tudi zbirka Primorski likovni umetniki. Sestavljajo jo izbrana dela umetnikov, katerih ustvarjalnost je povezana z obdobjem po drugi svetovni vojni. Osnova za zbiranje je programska usmeritev ustanove, ki je v preteklih letih z obsežnimi preglednimi in retrospektivnimi razstavami predstavila pomembnejše primorske ustvarjalce. Klub temu, da zbrani fond zaenkrat še ne predstavlja primerne osnove za stalno postavitev, se v skladu z zastavljeno zbiralno politiko gradivo kontinuirano dopolnjuje, tudi z namenom prihodnje javne predstavitve.

  • Zbirka Primorski likovni umetniki
  • Zbirka Sodobna slovenska likovna umetnost po letu 1976
  • Zbirka Laboratorij avantgarde Francesco Conz
  • Zbirka Mednarodni slikarski ex-tempore Piran
  • Zbirka Mednarodni ex-tempore keramike
  • Zbirka Artinvest
  • Zbirka fotografij
  • Zbirka Varia
  • Mednarodna zbirka Varia

Zbirke si lahko ogledate na spletni strani museums.si.

 
 


 
 

Mednarodna zbirka kamnitih skulptur Forma viva Portorož

Po svoji specifičnosti predstavlja kiparska zbirka na prostem edinstven in najobsežnejši fond monumentalnih kamnitih skulptur v Sloveniji. Njeno vpetost v mednarodni prostor pa nedvomno utemeljuje dolgoletna tradicija simpozijske dejavnosti (neprekinjeno od leta 1961), s katero se prireditev vpisuje v itinerarij še vedno aktualnega simpozijskega dogajanja po svetu in med vedno bolj profilirane pobude, ki spodbujajo dialog sodobne umetnosti z okoljem. Zbirka se nahaja na polotoku Seča pri Portorožu. Večina plastik je razporejenih na seškem polotoku, preostale pa zasedajo parkovne in urbane površine obalnih mest. Širjenje kiparske zbirke na prostem je neposredno povezano z bienalno simpozijsko dejavnostjo.

 
 

Zbirka Hermana Pečariča

Primorski umetnik Herman Pečarič (1908 ‒ 1981), ki se je v slovenskem likovnem prostoru uveljavil kot prepoznaven ustvarjalec istrskih motivov, je mestu Piran poklonil obsežen umetniški opus. Likovna dela se hranijo v Galeriji Hermana Pečariča.