Vodeni ogledi razstave Mira Ličen: Lux et vox | 

Mestna galerija, Piran | 

9. julij 2021 – 5. september 2021

Obalne galerije Piran organizirajo vodene oglede za odrasle, mladino in otroke po razstavi Lux et vox piranske avtorice Mire Ličen v Mestni galeriji. Razstava prikazuje slike in steklene objekte, ki jih je umetnica ustvarila v zadnjih desetih letih.

Njena slikarska avtopoetika je prepoznavna po barvitem in ekspresivnem likovnem izrazu, ki je vedno blizu abstraktnega, čeprav daje slutiti figuralno izhodišče, motivno vezano na genius loci ali na določljivo duhovno in versko tradicijo evropskega prostora.
Za rezervacijo termina za vodeno gled in dodatne informacije o razstavi se obrnite na:


Ana Papez: +386 (0)70 760 950, +386 (0)5 67 30 660, ana.papez@obalne-galerije.si

Nives Marvin: +386 (0)5 67 12 082, nives.marvin@obalne-galerije.si