Razstava Marjetice Potrč Voda in zemlja opozarja na sobivanje in sodelovanje med ljudmi in naravo. Osredotočena je na dva obnovljiva vira narave, na vodo in zemljo. V želji, da bi bila razstava za obiskovalce čim bolj vključujoča, smo galerijski prostor preuredili za namene ustvarjalnih delavnic.

Navdih za ustvarjanje so razstavljeni diagrami in serije risb v obliki vizualnih esejev, ki se navezujejo na vodo in reke, na prst in na planet Zemljo. Zanimiva iztočnica za ustvarjanje je lahko tudi ljudska pesmica Prišla je miška iz mišnice, ki igrivo prikaže otrokom, kako v naravi nastajajo razmerja med živimi bitji.

V ta namen so v avli na voljo velika risalna stena, papir in različna pisala. Udeleženci ste vabljeni, da z besedo ali sliko ustvarjalno izrazite svoje razumevanje vsebine razstave. Po želji lahko likovni izdelek ostane vam, lahko pa ga pustite na razstavi v galeriji!