DRAŽEN VITOLOVIĆ: UNBORN SHAPES | 

Galerija Meduza Koper | 7. 7.-12. 10. 23 | 

Otvoritev razstave: Petek, 7. 7. 2023, ob 19.00

“Koliko oblik v sebi skriva in napolnjuje vseobsegajoči prostor? Z drugimi besedami, oblike so, tako kot prostor, neskončne, nimajo konca. Obenem pa forme niso samo fizične, ampak obstajajo tudi kot mentalni objekti. V tem primeru je definicija forme kot nečesa končnega na splošno nezadovoljiva, saj vedno vsebuje možnost spremembe. Prav nepopolnost ji omogoča nadaljevanje, kontinuiteto rasti in nadaljnje transformacije,” ugotavlja umetnik Dražen Vitolović.

V svojem umetniškem ustvarjanju se avtor osredotoča na razumevanje kiparstva v njegovem najširšem pomenu. Raziskuje posege v javni prostor, razmerja med novimi in tradicionalnimi kiparskimi tehnologijami ter inovativno uporabo keramike v kiparstvu. Posebno pozornost namenja raziskovanju prilagodljivosti in modularnosti v kiparskem mediju. Tudi razstava Unborn Shapes (Nerojene oblike) se ukvarja z razumevanjem kiparstva in oblike kot nečesa stalnega in strogo določenega. Na manjši samostojni razstavi se Vitolović predstavlja s kipi, “glinenimi risbami” in videom.

Kiparska instalacija se prilagaja prostorskim situacijam, saj je grajena s konstrukcijo,  podobno nanostrukturam, ki jih ustvarja narava. Lahko se preoblikuje in z razgradnjo, dodajanjem ali odvzemanjem posameznih elementov ustvarja nove, prostorsko neomejene oblike. Skulpture so izdelane v kombinaciji dveh materialov, kovine in kamna. Naravne oblike kamnov avtor uporablja za povezavo, za stične točke, ki se širijo v prostor in tako ustvarjajo različne kompozicije, tudi imaginarnih oblik; lahko se neskončno nadaljujejo, tako v fizičnem smislu kot tudi v očeh umetnika ali opazovalca. Dela so na tleh umeščena v plitve kvadratne forme, ki, napolnjene z vodo, poudarjajo in zrcalijo naravne kamnite oblike in strukturo kompozicij. Na gladini se slednje na videz premikajo in spreminjajo.

Serija “glinene risbe” je ujeta v črne kvadratne okvirje-kocke, postavljene na galerijske stene. Čeprav gre za dvodimenzionalna likovna dela z motivi amorfnih oblik, tekstura gline pričara globino, tretjo dimenzijo in ponuja možnost za nadgradnjo slike-objekta. Material za poslikavo podlage je avtor izdelal z mešanjem prahu pečene gline kot pigmenta in veziva (Gummi Arabica).

Težnjo po stalnem ustvarjanju in poustvarjanju novih oblik poudarja tudi video, stop motion animacija, ki združuje na stotine ročno izdelanih skic. Oblike se tu razvijajo iz ene točke in se vanjo znova vračajo.

Razstava Unborn Shapes v različnih vizualnih medijih opozarja na neomejen potencial, ki ga imajo osnovne in arhaične prvobitne oblike, pa tudi na njihovo spreminjanje in minevanje.

Dražen Vitolović (Reka, 1967) je diplomiral iz vizualnih umetnosti na Filozofski fakulteti na Reki, Oddelku za likovno umetnost. Magistrski študij kiparstva je končal na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, strokovno pa se je izpopolnjeval v European Ceramics Work Center (EKWC) v Den Boschu na Nizozemskem. Deluje na področju vizualnih umetnosti, kiparstva in oblikovanja objektov. Razstavljal je samostojno in na skupinskih predstavitvah. Sodeluje in vodi več znanstvenih in umetniško raziskovalnih projektov. Je ustanovitelj in vodja Centra za keramiko Quark na Akademiji za uporabno umetnost Univerze na Reki (APURI), kjer dela in poučuje na Oddelku za kiparstvo.