Tokrat je na sceni … Zlata modrina / Questa Volta metti in scena… Il blu come l’oro

Simbolika barv v geografiji ozemlja / La simbologia dei colori nella geografia del territorio
Galerija Meduza Koper / Galleria Medusa di Capodistria

Giuliana Balbi
Tkanje v času,
Tapiserije in fotografije
Tessere nel tempo, Arazzi e fotografie
4. 2.−19. 2. 2021
Urnik / Orario: 10.00 – 17.00

 

 

Na razstavi Giuliane Balbi z naslovom Tkanje v času se prepletata umetnost in okolje. Iz različnih materialov stkane tapiserije in fotografije tržaške umetnice, tudi mentorice natečaja na Gimnaziji Gian Rinaldo Carli v Kopru, dopolnjujejo fotografije morskega ambienta, ki jih je prispeval Tihomir Makovec z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) – Morsko biološko postajo Piran. Razstava opozarja na pomen čistega in zdravega morja ter tako spodbuja k novim družbenim praksam.

Giuliana Balbi

Nella mostra di Giuliana Balbi, intitolata Tessere nel tempo, si intrecciano arte e ambiente. Gli arazzi tessuti con vari materiali e le fotografie dell’artista triestina, anche mentore degli alunni del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria durante il concorso, si completano con gli scatti dell’ambiente marino realizzati da Tihomir Makovec dell’Istituto nazionale di biologia marina (NIB) della Slovenia – Stazione Marina di Pirano. La mostra sottolinea l’importanza di un mare pulito e “in salute”, argomento che suggerisce nuove pratiche sociali.

Tihomir Makovec

Virtualna spletna predstavitev dijaških likovnih izdelkov bo objavljena po razglasitvi nagrajencev 9. 2. 2021.
Presentazione virtuale in rete delle opere figurative degli studenti sarà pubblicata al 9. 2. 2021 dopo la premiazione.

9. 2.–8. 3. 2021

 Umetniško ustvarjalni likovni natečaj Tokrat je na sceni …,ki ga je zasnovala tržaška umetnica Lorena Matic in poteka v sodelovanju z društvom Opera viva iz Trsta, je namenjen mladim in njihovi ustvarjalnosti ter spoznavanju in raziskovanju razpisane teme. Letošnja 16. edicija se po triletnem obdobju, posvečenem pravljicam, poglablja v analizo barve in različnih pomenov, ki jih le-ta simbolično predstavlja. V podnaslovu je poudarjena čezmejna razsežnost, saj je »modro zlato« pravzaprav drugi izraz za morje. Še posebej Jadran, ki na številne načine združuje in povezuje ljudi, različne kulture ter ozemlja. V okviru čezmejnega projekta napovedujemo virtualno predstavitev nagrajenih dijaških likovnih izdelkov, ki so nastajali pod vodstvom različnih mentorjev. Letos sodelujejo: Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Gimnazija Antonio Sema Piran (Portorož), Srednja šola Pietro Coppo Izola, GEPŠ Gimnazija Piran, srednje šole iz Trsta, Gorice in Vidma, Mednarodna gimnazija Devin (UWC of Adriatic) v Italiji, in švicarski Umetniški licej Freudenberg iz Züricha.

Il concorso d’arte creativo Questa Volta metti in scena…, ideato dall’artista triestina Lorena Matic e, che si svolge in collaborazione con l’Associazione culturale “Opera Viva” di Trieste, è destinato ai giovani e alla loro creatività nonché a far conoscere e indagare il tema proposto. L’attuale XVI ͣ edizione, dopo tre anni dedicati alle favole, approfondisce l’analisi del colore e dei suoi significati simbolici. Il sottotitolo evidenzia la dimensione transfrontaliera dell’iniziativa, dato che “oro blu” è anche un sinonimo per il mare, soprattutto l’Adriatico, che in diversi modi unisce e collega uomini, culture e territori. Nell’ambito del progetto transfrontaliero annunciamo la presentazione virtuale delle opere figurative degli studenti premiati, che sono state realizzate sotto la guida di diversi mentori. Quest’anno partecipano: il Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, il Ginnasio Antonio Sema di Pirano (Portorose), la Scuola media Pietro Coppo di Isola, il Ginnasio e Istituto nautico e elettronica di Pirano, le scuole medie superiori di Trieste, Gorizia e Udine, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino in Italia e il Liceo artistico Freudenberg di Zurigo in Svizzera.

 

Did you like this? Share it!