Telo kot način gledanja | S kustosinjo Hano Čeferin | 

Četrtek, 11. 8. 2022, ob 18.00 | Galerija Loža Koper

Razstava TELO KOT NAČIN GLEDANJA, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Fotografija, je zasnovana kot skupinska razstava sodobnih slovenskih fotografov in fotografinj: Uroš Abram, Vanja Bućan, Boris Gaberščik, Andrej Lamut, Tanja Lažetić, Tilyen Mucik, Janez Pukšič, Blaž Rojs.

Izbor avtorjev in avtoric poskuša s fotografskimi deli umetnikov/-ic, ki se razlikujejo po starosti, spolu, časovni umestitvi in interesih, prikazati večplastnost obravnave človeškega telesa v umetnosti. Skupni imenovalec razstavljenih del je njihov nagib k radovednosti, ustvarjalnosti in raznolikosti, obenem pa v vseh primerih raziskovanje odnosa med ustvarjalcem/-ko in subjektom.
Vsi do motiva telesa pristopajo na izrazito samosvoje načine in prav skozi ta motiv kažejo svojevrstno sliko razvoja sodobne slovenske fotografije. Več informacij na povezavi …