Svet zavoda

SVET ZAVODA

Svet zavoda ima 6 članov, in sicer:

Občinski svet Občine Piran imenuje naslednje predstavnike ustanovitelja:

mag. MILICA MASLO BEZER
FULVIA GRBAC
TAMARA KATARINA PETRICA

Predstavnik Ministrstva za kulturo:

doc. dr. ARMAND FAGANEL

Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti

GANI LLALLOSHI

Predstavnika Obalnih galerij Piran:

MAJDA BOŽEGLAV JAPELJ
PRIMOŽ FERŠ

Mandat je od 21. 1. 2020 do 21. 1. 2024.