Svet zavoda

SVET ZAVODA

Svet zavoda ima 6 članov, in sicer:
• Trije predstavniki občine Piran: Atilio Radojkovič, Neli Romanello, Denis Fakin;
• Dva predstavnika Obalnih galerij: Majda Božeglav Japelj in Tatjana Sirk;
• En predstavnik Združenja slovenskih likovnih umetnikov: Dejan Mehmedovič.
Predsednik sveta zavoda je Atilio Radojkovič.

Mandat je od 11. 12. 2015 do 11. 12. 2019.