Spekula 2021: Prašne Površine – Umetnost kot misel o naravi  / Diapazon pogleda | 

Galerija Meduza, Koper | 

Odprtje: petek, 24. september 2021, ob 18.00 | 

Do 19. 11. 2021 |

Razstava v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Pedagoško Fakulteto

Program

  • 17. september 2021 ob 19.00 v Galeriji Insula, Izola

Razstava: Spekula III – Prašne površine

MIHA ŠTRUKELJ

URŠULA BERLOT

MAJA SMREKAR

PETER PURG

Kustos: TILEN ŽBONA

  • 24. september 2021 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper

Razstava: Spekula III – Diapazon pogleda

NINA MRŠNIK

LARA JERANKO MARCONI

EDA BIRSA

Kustos: TILEN ŽBONA

  • 28. september 2021 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper

Predavanje/ Pogovor/ Conferenza/ Artist talk: Dialog z umetnikom o umetnosti

GANI LLALLOSHI

TEA BIČIČ

VID LENARD

  • 5. oktober 2021 ob 17.00 v Galeriji Insula, Izola

Okrogla miza/ Pogovor/ Tavola rotonda/ Artist talk: Znanost kot umetnost in umetniške produkcije

BORUT JERMAN

ROBERTINA ŠEBJANIČ

  • 8. oktober 2021 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper

Predvajanje fila/ Pogovor/ Riproduzione di film/ Discussione: Radovan Čok: Gibljiva slika

Dogodki so s strani Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, namenjeni promotorstvu kulturno umetniške produkcije in specializiranih poklicev ob strategiji razvoja novih umetniških študijskih programov.

Tretja edicija Spekule 2021 s podnaslovom PRAŠNE POVRŠINE – Umetnost kot misel o naravi, zajema videnje sodobnih smernic kulturno-umetnostnih pojavov, umestitev umetniških del v odnosu z naravo, skrb zanjo in za njeno ohranitev. Narava kot del diseminacije družbenih vrednot in vpenjanja specifičnih sprememb v družbeni kontekst o rabi in artikulaciji rasti ter potrošnje bivalnega okolja s podoživljanjem nenaravnih virov in vpliva le-teh na okolje vpliva na umetnost v zadnjih letih ter posveča posebno skrb in namensko konstrukcijo prav tovrstnim pojavom znotraj ekoloških in naravovarstvenih družbenih pogledov. Ob takem pristopu ozaveščenosti, revitalizacije in vpenjanja vedenjskih sprememb se vrednote pogleda na  naravo zrcalijo v spremenjenih kodih umetniških stvaritev ter v naravovarstvenih in sociološko-kulturnih kontekstih. Umetnikovi pogledi na ta način v zadnjih časih, poleg specifičnih epohalnih sprememb vrednot in posameznikove identitete, ob gojenju odgovornejšega ravnanja z naravo zrcalijo razmisleke in pretvorbe lastnih idej znotraj umetniških kodov; ti pa vodijo k diseminaciji odgovornejšega ravnanja z družbenimi, sociološkimi in naravovarstvenimi vrednotami. PRAŠNE POVRŠINE – Umetnost kot misel o naravi se torej prevede v fenomen umetniškega modusa in širše izraženega konsenza z željo po kakovostnejšem in uravnovešenem ravnanju z naravo ter posredno novo doživljanje na novo grajenih vrednot podobe.

Podoba, ki jo lahko zaznamo v sodobnem umetniškem izražanju, goji tako družbene vrednote kot rast posameznikov. V ta namen bi si tretja edicija Spekule prizadevala vpeljati širši diapazon in trajnostno udejanjala umetniške kode kot sporočilni model komunikacije ideje o umetnosti v naravovarstvenem in sociološko–kulturnem kontekstu revitalizacije, ozaveščenosti o pomembnosti umetniške sporočilne vrednosti lokalni skupnosti in širši regiji. Trend družbeno angažirane umetnosti se pojavlja z različnimi umetniškimi kodi in sporočili …

Del razstave z naslovom DIAPAZON POGLEDA bo na ogled v Galeriji Meduza v Kopru, kjer bodo razstavljale Nina Mršnik, Lara Marconi in Eda Birsa. Avtorice se uvrščajo v dejavne akterke sodobne umetniške produkcije skozi prizmo treh različnih pristopov, ki tvorijo celoto skupnega jezika; tako slikarska dela in podobe Ede Birsa pričajo o pomembnosti transferja na duševni ravni, Lara Marconi vpenja lastno delo v slehernega prevajalca ponavljajočih in sintetičnih podob ob preoblikovanju dvodimenzionalne ploskovne naracije pravljičnih motivov, Nina Mršnik pa širi polje poslikane površine v kontekst particitornega doživljanja umetnine kot nekakšen konstrukt okušene izkušnje, in sicer tako, da s prostorsko instalacijo ter z vpenjanjem estetsko dognanih vrednot tvori nove situacije reinterpretiranih izkušenj.

Festival Spekula bodo spremljali dogodki, kot so predstavitve avtorjev, okrogle mize ter predstavitve profesionalcev in strokovnjakov, ki se dotikajo vizualne umetnosti in širše.

umetniški vodja, izr. prof. dr. Tilen Žbona, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Grafike avtorja: Tilen Žbona