Razstava izdelkov / Mostra delle opere realizzate

Prešernova grafična delavnica OGP /
Laboratorio di grafica dedicato a Prešeren GCP

8. 2.−8. 3. 2021

Na odprtem: Park Galerije Herman Pečarič, Piran in izložba nekdanje trgovine Poster, Čevljarska ulica, Koper.

Prešernov dan v Obalnih galerijah Piran letos praznujemo v slogu medobčinskega, čezmejnega in nacionalnega sodelovanja s Prešernovo grafično delavnico za učence in dijake. Pod vodstvom kustosinje pedagoginje Ane Papež in likovnega pedagoga, akademskega slikarja Matjaža Borovničarja, se bo končala 5. februarja 2021. Delavnica je prilagojena za učence višjih razredov OŠ in dijake iz vse Slovenije ter obmejnega dvojezičnega prostora, ki so vabljeni, da v prosti grafični tehniki (linorez, monotipija, kolaž, risba ali skica)izdelajo grafične liste s portretom Franceta Prešerna.

Izbrani portreti bodo v obliki raznolikih prostorskih instalacij razstavljeni med 8. februarjem in 8. marcem 2021: v parku in na oknih Galerije Herman Pečarič v Piranu in v izložbi nekdanje trgovine Poster na Čevljarski ulici v Kopru.


Organizacija Prešernove delavnice poteka v sodelovanju z Osnovno Šolo Šmarje pri Kopru. Na javno povabilo med 28. 12. 2020 in 25. 1. 2021 se je letos odzvalo približno 800 osnovnošolcev in dijakov. V kolikor bo mogoče, bomo izdelke učencev in dijakov prilagodili v format potovalne razstave, ki bo primeren naknadnemu razstavljanju po drugih javnih prostorih.


Rezultati so nad pričakovanji in z veseljem sporočamo, da so nam svojo udeležbo potrdile naslednje šole: OŠ Ciril Kosmač Piran (enota Portorož); OŠ Vicenzo e Diego de Castro Piran; OŠ Sečovlje; OŠ Prade; OŠ Šmarje pri Kopru; OŠ Sostro Ljubljana – Dobrunje; OŠ Neznanih talcev Dravograd; Srednja tehniška šola Koper; OŠ Ankaran; OŠ Gračišče; OŠ Hrvatini; OŠ Šturje Ajdovščina; Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper/Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria; GEPŠ (Gimnazija, elektro in pomorska šola) Piran; OŠ Jelšane; OŠ Toneta Tomšiča Knežak; OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad; OŠ Ivana Groharja Škofja Loka; CKSG (Center za korekcijo sluha in govora) Portorož; OŠ Lucija; Gimnazija Piran.

Fotografije in videoposnetki z delavnic, ki jih bo realiziral videomaker Žiga Peric, bodo na ogled na FB in spletni strani Obalnih galerij Piran.

All’aperto: parco e vitrine della Galleria Herman Pečarič Pirano e vetrine dell’ex negozio Poster, Calegaria, Capodistria.

Quest’anno alle Gallerie costiere di Pirano celebriamo la Giornata di Prešeren nel segno della collaborazione intercomunale, transfrontaliera e nazionale con un laboratorio di grafica per alunni e studenti dedicato a Prešeren che, sotto la guida della conservatrice-pedagogista Ana Papež e del pedagogista dell’arte, il pittore accademico Matjaž Borovničar, si concluderà il 5 febbraio 2021. Il laboratorio è stato modificato e adattato agli alunni delle classi superiori delle scuole elementari e agli studenti di tutta la Slovenia nonché a quelli del territorio transfrontaliero bilingue, che sono invitati a realizzare la loro opera – il ritratto di France Prešeren – con tecniche grafiche a scelta (linoleografia, monotipia, collage, disegno o schizzo).

I ritratti prescelti saranno esposti in varie installazioni ambientali tra l’8 febbraio e l’8 marzo 2021: nel parco e vitrine della Galleria Herman Pečariča Pirano e nella vetrina dell’ex negozio Poster in Calegaria a Capodistria

L’organizzazione del laboratorio dedicato a Prešeren si svolge in collaborazione con la Scuola elementare di Monte di Capodistria (Šmarje). All’invito pubblico, tra il 28. 12. 2020 e il 25. 1. 2021, quest’anno hanno aderito circa 800 tra alunni e studenti. Se sarà possibile, adatteremo i lavori degli alunni e degli studenti al ​​format di mostra itinerante, che sarà allestita successivamente in altri spazi pubblici.

I risultati hanno superato le aspettative e siamo lieti di comunicare che hanno confermato la loro adesione le seguenti scuole: SE Ciril Kosmač Pirano (unità di Portorose); SE Vicenzo e Diego de Castro Pirano; SE Sicciole; SE  Prade; SE Monte di Capodistria; SE Sostro Ljubljana – Dobrunje; SE Neznanih talcev Dravograd; Scuola media tecnica Capodistria; SE Ancarano; SE Gračišče; SE Crevatini; SE Šturje Ajdovščina; Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria; Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano; SE Jelšane; SE Tone Tomšič Knežak; SE Rudolf Ukovič Podgrad; SE Ivan Grohar Škofja Loka; Centro per la correzione dell’udito e della pronuncia Portorose; SE Lucia; Ginnasio Pirano.

Le fotografie e le riprese relative al laboratorio, realizzate dal videomaker Žiga Peric, si potranno trovare su FB e sul sito internet delle Gallerie costiere di Pirano. 

Did you like this? Share it!