Credits: Marjetica Potrč

Credits: Polonca Lovšin

Credits: Romana Kačič

Credits: Sara Mušič Žetko

Obalne galerije Piran predstavljajo program delavnic “Pot Štorta” za občane in širšo javnost, ki bo potekal v sklopu razstave Marjetice Potrč Voda in zemlja v Obalnih galerijah Piran (otvoritev: 17.12. 2022 v  Mestni galeriji Piran, trajanje razstave: 17. december 2022 – 5. marec 2023).  Namen delavnic je ponovna vzpostavitev ali izboljšava dostopnosti in prehodnosti tradicionalnih pešpoti v Piranu.

Delavnice se bodo odvijale  v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran, Marjetico Potrč, Romano Kačič (Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran) in Krajevno skupnostjo Piran. Delavnicam se bodo pridružili tudi študentje Univerze na Primorskem (Pedagoška fakulteta, program Vizualne umetnosti in oblikovanje) pod mentorstvom doc.dr. Boštjana Bugariča in doc.dr. Polonce Lovšin.

Delavnice “Pot Štorta” bodo potekale vzdolž Matteotijeve in Oljčne pešpoti med piranskimi vrtovi in oljčniki. Poleg ponovne vzpostavitve in izboljšane dostopnosti in prehodnosti teh tradicionalnih pešpoti je cilj delavnic tudi priprava Priročnika za soupravljanje poti med piranskimi vrtovi v prostorih Mestne galerije Piran, ki bo nastal v sodelovanju med krajani in mestno upravo.

Prva delavnica Sprehod po poti Štorta  bo potekala v petek, 25. novembra 2022,  od 11.00  do 13.00. Zbirno mesto je avtobusna postaja Fornače v Piranu. Sprehod po poti Štorta je spremljevalni dogodek v sklopu PiDA Piranski dnevi arhitekture 2022.

Tej delavnici bodo sledile še delavnice v:

– petek, 24. februarja 2023, Delavnica Štorta – Matteotijeva in Oljčna pot, popravilo pešpoti, 8.00 – 16.00. Zbirno mesto je avtobusna postaja Piran.

– soboto, 25. februarja 2023, Delavnica Štorta – Matteotijeva in Oljčna pot, popravilo pešpoti, 8.00 – 16.00. Zbirno mesto je avtobusna postaja Piran.

– soboto, 4. marca 2023, Delavnica Štorta: priprava Priročnika za soupravljanje poti med piranskimi vrtovi, Mestna galerija Piran, 10.00 – 13.00.
Na končni delavnici Priprava priročnika za soupravljanje poti med piranskimi vrtovi, se bomo na podlagi metode World Cafe s krajani in drugimi vabljenimi deležniki, ki sooblikujejo prostor, v koordinirani diskusiji štirih omizij poglobljeno obravnavali štiri teme:
– upravljanje javnega, soupravljanje skupnega;
– skrbniki ali lastniki;
– zaščitena območja in ogrožene vrste;
– Piran in turizem.

Urnik (10.00 – 13.00):
10.00 – 10:15: prihod
10.15 – 11:00: World Cafe pogovor
11:00 – 11.15: pavza
11.15 – 12.00: predstavitev predlogov vsakega omizja in diskusija
12.00 – 12.15: pavza
12.15 – 13.00: usklajevanje in oblikovanje koncnih predlogov in tiskanje Priročnika za soupravljanje poti med piranskimi vrtovi

 

Vsebinska predstavitev –

Pešpoti med vrtovi so tradicionalne poti, ki vodijo iz mestnega centra Pirana do zelenega hriba z obdelovanimi vrtovi in oljčniki, ki obdajajo mesto kot zeleni pas. Pešpoti so del kulturne krajine mesta, ki skozi te poti tudi diha. Ohranjena in vzdrževana mreža javnih pešpoti omogoča dostop in povezuje prostor. S popravilom teh poti se neformalne delavnice osredotočajo na ohranjanje poti za prihodnje generacije. Delavnice med drugim tudi opominjajo, da so poti med vrtovi skupno dobro in eden od ključnih elementov v mozaiku trajnostnega mesta. Obenem pa predstavljajo delavnice primer dobre prakse sodelovanja med krajani in mestno upravo v času, ko želimo skrbeti in upravljati javne površine na bolj trajnostni način. V tem kontekstu igra umetnost povezovalno vlogo različnih deležnikov v mestu.

Pešpot Štorta povezuje mesto Piran z zelenim pasom vrtov na vrhu hriba. Štorta je tudi ime ene od petih tematskih Modrozelenih poti (Kapra, Štorta, Brnistra, Hrast, Polžek), ki jih Abakkum Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran skupaj s potapljači SUB-NET od letošnjega poletja ponujata kot turistični produkt. Te poti povezujejo vsebine vezane na piransko kulturno krajino in povezujejo kopno z morjem, zemljo z vodo.

PLAN DELA – 

Delavnica “Pot Štorta – Oljčna pot” (namen in cilji):

1 priprava kamna za tlakovanje poti
2 tlakovanje poti s kamni položenimi na zemljo, stopnice
3 odstranitev vrat na javnem stopnišču

Delavnica “Pot Štorta – Matteotijeva pot” (namen in cilji):

4 popravilo kamnitih stopnic z namestitvijo manjkajočih kamnov v stopnicah
5 odstranitev robnika med stopniščem in cestiščem
6 tlakovanje poti s kamni položenimi na zemljo, stopnice

Ustrezno in strokovno bodo javno predstavile namen delavnice in njene dosežke, ki si jih pobudniki obetamo, ob koncu razstave javnosti predstavile tudi v Mestni galeriji Piran.