Poslanstvo

POSLANSTVO

Obalne galerije Piran so osrednja ustanova na Primorskem s statusom pokrajinskega muzeja likovne umetnosti od začetka dvajsetega stoletja, ki izvaja svoje poslanstvo na likovni dediščini ter proučuje in predstavlja sodobno primorsko, slovensko in tujo produkcijo. Hranjeni umetnostni fond bogati slovensko likovno zakladnico.

Obalne galerije Piran zbirajo arhivsko in dokumentarno gradivo v nacionalni fond likovne umetnosti, so tudi dokumentacijski, študijski, raziskovalni in izobraževalni center, namenjen raziskovalnim, študijskim in izobraževalnim potrebam.

Obalne galerije Piran organizirajo raziskovalno delo na področju sodobne likovne umetnosti: iz zbranega gradiva oblikujejo stalne, občasne in tematske razstave s področja likovne umetnosti in drugih sorodnih področij v sodelovanju s strokovno usposobljenimi ustanovami. Obenem pripravljajo tudi mednarodne prireditve, sestanke, srečanja, seminarje, predavanja in strokovna potovanja.