ODPRTA VRATA – Javni poziv za izvedbo razstave v Obalnih galerijah Piran v letu 2023

Rok za oddajo razpisne dokumentacije je do vključno nedelje, 7. 5. 2023.

Projekt ODPRTA VRATA je zasnovan v obliki javnega poziva, ki se zaključi z izborom umetnika/umetnice, kustosa/kustosinje ali umetniške skupine za pripravo razstave. Namen poziva je, da se na področju vizualne umetnosti primorskega prostora na konstruktiven in demokratičen način spodbuja nove umetniške produkcije in alternativne sodobne projekte ter omogoči njihovo prezentacijo v Javnemu zavodu Obalne galerije Piran (JZ OGP).

Izbranemu avtorju/avtorici ali kolektivu bo organizirana samostojna predstavitev v okviru programa javne galerijske službe za leto 2023. Ob pomoči kustodiata OGP bo izbranemu kandidatu/kandidatki/skupini omogočena strokovna platforma za vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki in pomoč pri organiziranju spremljevalnih aktivnosti za širšo javnostjo.

 

OGP za projekt nudijo:

 • Sredstva v višini do 1.500,00 evrov za izbrano razstavo Galeriji Herman Pečarič Piran ali Galeriji Monfort Portorož (Občina Piran).
 • Sredstva v višini do 1.500,00 evrov za izbrano razstavo v Galeriji Loža ali Galeriji Meduza Koper;
 • Promocijo dogodka po spletnih kanalih OGP (Mestna Občina Koper).
 • Organizacijo spremljevalnega programa ob razstavi (npr. delavnice, srečanja, predavanja).

 

Zahtevana dokumentacija:

 • Motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • Predlog projekta: idejna zasnova do 2 strani s skicami, slikovnim gradivom in stroškovnikom (največ 10 strani v obliki PDF dokumenta);
 • CV (Europass – do 6 strani) in življenjepis (do 2 strani);
 • Portfelj z izbranimi razstavnimi ali umetniškimi projekti v zadnjih treh letih, najmanj 1 projekt letno (zahtevan je PDF dokument z opisi, letnicami in kratko razlago razstavnega projekta);
 • Portfelj z izbranimi umetniškimi deli (najmanj 10 umetniških del, realiziranih v zadnjih treh letih).

 

 Kriteriji:

 • Formalni kriteriji (upoštevanje navodil pri oddajanju vloge, upoštevanje časovnih rokov in izvedljivost predlaganega projekta, finančna izvedljivost v okviru razpisanih sredstev).
 • Vsebinski kriteriji, profil in strokovnost (kakovost, originalnost predloga; ustreznost projekta za izbran galerijski prostor; izkazovanje načinov vzpostavljanja novih strokovnih tokokrogov; prepoznavnost, preverljivost preteklih izkušenj delovanja na izbranem področju in potencial kandidata/kandidatke oz. umetniške skupine).

 

Prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija OGP, ki bo, skladno s cilji javnega poziva in veljavnimi predpisi na področju kulture v RS, opravila izbor. Glede na izbran projekt bo naknadno izbrano tudi razstavišče in dodeljen razstavni termin.

 

Rok za prijavo na javni poziv Odprta vrata se izteče v nedeljo, 7. 5. 2023. Izbrani kandidat/kandidatka ali umetniška skupina bodo o izboru obveščeni v 21-ih delovnih dnevih po izteku uradnega roka, vsi ostali pa v 30-ih delovnih dneh po izteku poziva. Odločitev strokovne komisije je dokončna.

Razpisno dokumentacijo sprejemamo izključno v digitalni obliki na naslov info@obalne-galerije.si (tajništvo OGP, Jelka Kukovič). Prijavi se lahko vsakdo, ki odda popolno zahtevano dokumentacijo.