Obveščamo vas, da smo razveljavili sporočilo o prostem delovnem mestu: Muzejski informator, ki je bil objavljen dne, 21. 3. 2022. in Z današnjim dnem, 23. 3. 2022 ponovno objavljamo novi razpis za prosto delovno mesto, v prostorih Zavoda za zaposlovanje in njihovi spletni strani ter na Uradu za delo Piran, in sicer za:

MUZEJSKI INFORMATOR VI. – 25% delovni čas, določen čas – do 31. 12. 2022.

Opis del in nalog:

– sprejemanje obiskovalcev in posredovanje osnovnih informacij o galeriji in njenih dejavnostih,

– nadzor nad obiskovalci in vodenje njihove evidence,

– sprejemanje in prevezovanje telefonskih klicev,

– prodaja vstopnic in vodenje blagajniške evidence,

– prodaja artiklov galerijske trgovinice, ko bo le-ta vzpostavljena,

– trženje objektov zavoda: oglaševanje objektov, komunikacija s potencialnimi najemniki, ogledi in predstavitve posameznih objektov, priprava pogodb,

– pomoč pri izvedbi ex-tempore in pomoč pri organizaciji dela v tednu žigosanja,

– trženje art-marketa: sodelovanje v komisiji za dodelitev mest, priprava pogodb, komunikacija z le-temi,

– vodenje galerijske trgovine in skladišča zalog,

– vodenje evidence in blagajne prodanih artiklov,

– skrb za čistočo galerijskih prostorov in opreme ter nadzor nad galerijskim prostorom v smislu varnosti,

– sodelovanje pri postavitvah razstav in pri izvedbi prireditev,

– druga dela po nalogu nadrejenega, ki sodijo v delokrog delovnega mesta in za katerega je delavec strokovno usposobljen.

Za več informacij se lahko obrnete na: info@obalne-galerije.si.

Prijave sprejemamo izključno po pošti na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, v roku 8 dni od objave.