Občina in Obalne galerije Piran so danes,

v petek, 9.10.2020,

namestile še tretji in zadnji kip Arijela Štruklja.

Občina in Obalne galerije Piran so danes, v petek, 9. 10. 2020, namestile še tretji in zadnji kip Arijela Štruklja, slovenskega udeleženca mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva Portorož 2019. Kip je dobil svojo stalno namestitev na zelenici novega lucijskega zdravstvenega doma.

Arijel Štrukelj  si je za zeleni pas okoli lucijskega zdravstvenega doma zamislil skulpturo, ki namiguje na njegov inspirativni  svet: naravo. Kamnite, lesene in kovinske plastike tega ustvarjalca poganjajo notranji vzgibi, ritmi in procesi rasti, razvoja in večnega  spreminjanja, pri čemer pa ostaja organska forma praviloma na meji sugestivnosti, ki jo deloma lahko razkrivamo s pomočjo naslovov. Tudi na portoroškem simpoziju ni zanemaril tega detajla, skulpturo je poimenoval Soul Impact (sunek v dušo). Nas morda avtor vabi, da podoživljamo izkušnjo njegovega duhovno ponotranjenega potovanja, na katerem je razgalil svojo dušo? Morda tudi, ali pa veliko več. Odvisno od estetske občutljivosti, dojemljivosti oziroma moči vživljanja vsakega posameznika. Pred nami je razgibana stilizirana  plastika iz belega istrskega kamna, ki jo je umetnik zrahljal s preboji in površinsko razgibal s svetlobnim poigravanjem različno obdelanih površin, s čimer je  učinkovito izrabil neposredno izraznost trdega materiala. Vse našteto ustvarja v delu potrebno dramatično napetost, ki z vidnimi modernističnimi nastavki spominja na sodobne odvode moorovskega tipa.

Biografija

Arijel Štrukelj je bil rojen leta 1987 v Šempetru pri  Gorici (Slovenija). Kiparsko znanje je pridobival v umetniških in restavratorskih  delavnicah, kjer se je izpopolnil zlasti v obdelavi kamna, lesa in kovine. V sodelovanju z Zavodi za varstvo kulturne dediščine (mdr. Ljubljana, Nova Gorica) se je vrsto let ukvarjal z restavriranjem. Kot avtor, pa tudi kot soorganizator, je razstavljal in se udeležil številnih  domačih in mednarodnih simpozijev. Z mojstrskim obvladovanjem klasičnih kiparskih gradiv postaja vse bolj prepoznaven doma in na tujem. Zato se zlasti zadnja leta množi število dežel, kamor je vabljen na osebne, skupinske razstave in simpozije (Iran, Italija, Romunija, Čile, Egipt, Francija, Portugalska, Danska, Azerbajdžan, Burkina Faso, Švica, Avstrija).