Obalne galerije Piran so v mesecu marcu na spletu in družbenih omrežjih objavile tretji javni poziv Odprta vrata. V želji za čim večjo raznolikost in inkluzivnost OGP ostaja glavni namen poziva, da se na področju vizualne umetnosti primorskega prostora na konstruktiven in demokratičen način spodbuja nove umetniške produkcije in alternativne sodobne projekte ter omogoči njihovo prezentacijo v Javnemu zavodu Obalne galerije Piran. Javni poziv se letos zaključi 8. 4. 2024. Prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija OGP, ki bo, skladno s cilji javnega poziva in veljavnimi predpisi na področju kulture v RS, opravila izbor in ga pisno utemeljila. Izbranemu avtorju/avtorici ali kolektivu bomo organizirali samostojno predstavitev v okviru programa javne galerijske službe za leto 2024. Izbranemu projektu bomo dodelili  najprimernejše razstavišče in določili razstavni termin. Več informacij na povezavi … 

Na lanskem projektu Odprta vrata sta bila izbrana umetnica in umetnik, ki se trenutno predstavljata v OGP. V Galeriji Loža v Kopru je do 5. 5. 2024 na ogled zanimiva prostorska postavitev mlade primorske ustvarjalke Nežke Zamar z naslovom (Un)trusted Source: A Series of Invisible Practices. Gre za umetničino prvo razstavo v OGP, ki je nastala po intenzivnem raziskovanju in iskanju različnih interpretacij lastnih odzivov na sodobna dogajanja, samoizpraševanju in premikanju meja identitete in individualnosti. Več informacij na povezavi …

Drugi izbrani avtor je Hannes Zebedin, avstrijski akademski kipar, ki živi in ustvarja na slovenskem Krasu. Strokovno komisijo je prepričal z angažiranim umetniškim projektom z naslovom Ceasefire, s katerim se kritično odziva na aktualne pereče posledice podnebnih sprememb. Instalacija se tokrat navezuje na katastrofalni požar, ki je poleti 2022 uničeval na Krasu in drugod na Primorskem. V piranski Galeriji Herman Pečarič je na ogled do 5. 4. 2024. Več informacij na povezavi …

Sodelovanje Obalnih galerij Piran s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami se nadaljuje. Pregledna razstava vsestranskega primorskega umetnika Aleša Sedmaka se, v nekoliko zmanjšanem obsegu, seli v Likovni salon Pokrajinskega muzeja Kočevje. Od 29. 3. do 1. 6. 2024 bo tam na ogled izbor likovnih del, ki so bila razstavljena v Mestni galeriji Piran in naravoslovne ilustracije, predstavljene v koprski Galeriji Meduza. Kustosinja razstave je Nadja Kovačič iz kočevskega muzeja. Več informacij na povezavi …

V mesecu marcu se, v novem semestru, nadaljuje sodelovanje s študenti oddelka za Vizualne umetnosti in oblikovanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (VUO PEF).

Obalne galerije Piran so aktivno pristopile k projektu Galerija Meduza – Urbani laboratorij (za prihodnost), ki ga je zasnoval doc. dr. Boštjan Bugarič. Pod njegovim mentorstvom bo galerijski prostor zaživel z javnimi delavnicami, s študentskimi razstavmi, pogovori, filmskimi projekcijami in z drugimi dogodki na temo odgovornosti pri oblikovanju skupnostnega prostora. Pomembna povezava obeh ustanov odpira polje umetniškega delovanja in raziskovanja med zunanjimi in notranjimi prostori mesta in posameznika, ki v njem stalno ali prehodno živi in deluje. Več informacij o projektu  v prihodnjem napovedniku.

 

Vljudno vabljeni na vse naše dogodke!