Mira Ličen Krmpotić: Regata
1984, olje / platno, 90 x 130 cm
Zbirka Primorski likovni umetniki


Dejavnost primorske umetnice Mire Ličen Krmpotić (Pulj, 1950) je široka in večplastna. Odkrivanje in ohranjanje estetskih vrednosti umetnin iz preteklosti, ki ga avtorica uresničuje pri svojem primarnem restavratorskem delu, že skorajda štirideset let dopolnjuje z aktivnostjo na področju osebne likovne ustvarjalnosti. Ta zajema, poleg slikarstva in grafike, tudi plastično izkušnjo snovanja v lesu, keramiki in steklu. Raznovrstnost likovnega materiala in z njim povezanih posebnosti pogojuje izbiro motivike. V avtorsko prepoznavnem slogu jo najpogosteje uresničuje v podobah krajine (marin), v tihožitjih, predvsem pa sakralni tematiki.

Emblematično izkušnjo trpljenja, ki jo narekujejo sublimne zgodbe iz krščanske motivike, umetnica pogosto obdeluje v svojih delih z zavestjo, da se resničnost vsakodnevne krutosti v zgodovini človeštva ni spremenila, in, da je osebno dostojanstvo človeka vedno znova lahko oskrunjeno. Zato je njena umetniška interpretacija verske vsebine religiozna drama v krvavo-rdečem inkarnatu, simbolični barvi krščanskega mučeništva, ki v njenih podobah ohranja živ spomin na bolečino, telesno in duhovno.

Nasprotno pa so tihožitja in pejsaži, kot je slika z naslovom Regata iz leta 1984, vrtinec eksplozivne barvitosti, kjer se resničnost prostora spreminja v fantazijsko podobo. Postane sanjarjenje z odprtimi očmi. Aluzivna podoba, v kateri razbiramo razburkano igro valov in preplet napetih jader, je gestualno rešeto s kromatskim nabojem, ki neprikrito vstopa v dialog z gledalčevim pogledom.

Majda Božeglav – Japelj