Kiparski simpozij v Portorožu je leta 2021 praznoval 60-letnico. Ob tej pomembni obletnici so Obalne galerije Piran oblikovale večplastno promocijsko kampanjo, namenjeno različnim javnostim: najširši javnosti, najmlajši in mladi populaciji, strokovnim subjektom, medijem, financerjem, partnerjem ter gospodarskim subjektom.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bila medijska pokritost dogodkov in same obletnice izdatna: več kot 40 novinarskih tiskanih člankov ter radijskih in televizijskih prispevkov in več kot 40 objav na spletnih portalih in medijih. Med temi velja izpostaviti daljše članke v Delu, Primorskih novicah in Družini ter veliko prispevkov v osrednjih TV-dnevnikih, kakor tudi v posebnih oddajah z visokim ratingom gledanosti (Dobro jutro, Osmi dan, Odmevi, Primorska kronika itd.), ob nekaj daljših prispevkih na italijanski televiziji (RAI TG regionale, Artevisione). Med avdiovizualnimi prispevki izstopata enourni prispevek na Radiu Capodistria (»Historia Istrae«) in polurni prispevek na TV Koper (Primorska kronika).
Skupaj so medijih tiskane članke o Forma vivi ob 60-letnici izdali v skupnem seštevku naklad v višini 59.141 izvodov. Avdiovzualni prispevki, ki so se osredotočili na podajanje vsebin o Formi vivi in pomembnost te prireditve v našem okolju, so v skupnem seštevku dosegli rating 300.000 (skupno radijske oddaje in televizijski prispevki). Beležimo tudi izjemen porast poročanja o dejavnostih Obalnih galerij Piran in Forme vive 2021 na spletnih različnih portalih, ocenjujemo, da je so prispevki o Forma vivi bili poklikani kar 5 tisoč krat.
Ob tem je bila medijska kampanja dinamično zastavljena tudi prek klasičnega medija plakatiranja mestnih središč in dinamične komunikacije v treh jezikih na socialnih omrežjih OGP (FB, Instagram, Youtoube) ter socialnih omrežjih vseh partnerjev (prek povezav #hastag), in sicer: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Piran, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Ankaran v sodelovanju z Združenjem skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini in Mediadomom Pyrhani Piran, Šolo za kustose iz Benetk ter sponzorji: Vinakoper, Julius Meinl, Okolje Piran in Trixin d.o.o. Tudi število uporabnikov spletnih družbenih omrežij, ki so prejemali novice (kratka, hitra sporočila, fotografije neposredno iz dogodkov) e doseglo pričakovano množičnost, oziroma okrog tisoč pogledov (vsi portali).
Obisk glavnega dogodka in vseh spremljevalnih aktivnosti je – glede na opravljene analize – dosegel kar 2000 obiskovalcev.