POLETNA MUZEJSKA NOČ 2023 | 

MARTIN BOBIČ: MOJ DOM | Fotografije | 

Galerija Herman Pečarič Piran | 17. 6.–20. 8. 2023 | 
Otvoritev: Sobota, 17. 6. 2023, ob 18.00 | 
Kustosinja: Ana Papež

Na Poletno muzejsko noč, v soboto 17. 6. 2023, ki je posvečena spoznavanju muzejskih ustanov po vsej deželi, bomo v Galeriji Herman Pečarič v Piranu odprli razstavo z naslovom Moj dom lokalnega fotografa Martina Bobiča (1964–2022).

Martin Bobič se je rodil 28.3.1964 v Ljubljani. Leta 1976 se je preselil na Obalo, v Piran pa leta 1995. Od leta 1989 do 2022 je poučeval fiziko in matematiko v Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran in Gimnaziji Piran. Poznavanje optike in drugih zakonitosti fizike mu je omogočalo poglobljeno raziskovanje fotografskih veščin. Poleg tega je bil ustanovni član Fotokluba Portorož in ljubiteljski fotograf. V fotoklubu je vodil delavnicein preostale člane seznanjal z novostmi, še zlasti v času prehoda iz klasike v digitalno fotografijo. Ljubezen do fotografije je širil tudi med mlade, saj je vodil razne fotografske tečaje.

Bil je dokumentarist svojega časa v Piranu. V njegovem bogatem opusu so pogosti motivi ljudje, stavbe, utrinki dogodkov in živali… Redno je spremljal ter bil s svojim fotoaparatom navzoč na kulturnih dogajanjih in prireditvah. Rad je imel Planino, kamor je pogosto zahajal in kjer je tudi pokopan.

Ker je bil Martin Bobič zelo dejaven in dobro poznan ter cenjen med lokalnim prebivalstvom, se nam zdi pomembno, da mu izkažemo vso hvaležnost in naklonjenost z razstavo njegovih izbranih del. Na tej razstavi, naslovljeni Moj dom, je predstavljen ožji izbor njegovih fotografij, na katerih je viden njegov pogled na Piran in življenje v njem v njegovem času.

Razstavo postavljajo Fotoklub in Obalne galerije Piran in je prodajna. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, in sicer Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi.

Na Poletno muzejsko noč bodo vrata razstavišč Obalnih galerij Piran odprta do 22.00, vstop je brezplačen.