Lučka Šparovec: Prehajanje / Passaggio

Risbe, slike in objekti / Disegni, dipinti e oggetti
Galerija Meduza Koper / Galleria Medusa Capodistria
21. 4.–11. 6. 2021

Flamingo, 2016, mešana tehnika na platnu, 120 x 120 cm

Flamingo, mešana tehnika na platnu, 120 cm x 120 cm, 2016Likovna dela Lučke Šparovec, ki se predstavlja v Galeriji Meduza v Kopru, so elegantna, prefinjena in senzibilna. Njen likovni izraz so risbe, slike in objekti. Ob njenem kontinuiranem ustvarjanju lahko opazimo, da se linije/črte iz realističnih oblik vse bolj reducirajo v nekakšne abstraktne forme. Lučka Šparovec se je pred kratkim začela intenzivneje ukvarjati tudi s sliko. V tem trenutku jo še bolj abstrahira in z neprepoznavnostjo linij gradi podobe, ki dajejo občutek nekega resničnega pojava. Avtoričino izražanje, ki temelji na svetlem koloritu, venomer spremlja roza barva, ki je rdeča nit, kontinuiteta v Lučkinem opusu.

Razstava v Galeriji Meduza zajema risbe večjih dimenzij, slike in objekte. Risbe funkcionirajo individualno, prav tako pa se povezujejo z objekti. Interakcija risbe in objekta predstavlja zgodbo subjekta v današnjem času, ki namenja poudarek duhovnemu življenju, po drugi strani pa je nasprotje materialnemu. Oba pola tvorita celoto kot materializacijo misli.

Lučka Šparovec se je rodila leta 1984 v Kranju. Slikarstvo je študirala od leta 2005 do 2010 na Šoli za risanje in slikanje − Visoki strokovni šoli v Ljubljani − ter diplomirala z odliko. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je leta 2016 v času magistrskega študija prejela univerzitetno Prešernovo nagrado za slikarstvo. Razstavljala je v Kanadi, Angliji, Rusiji, Avstriji, Italiji, na Slovaškem, v Turčiji, Izraelu in na Balkanu. Leta 2019 je zastopala Republiko Slovenijo v Črni Gori na mednarodni likovni koloniji Dijalogom do saradnje u Jadransko-jonskom regionu, v okviru Jadransko-jonske inciative. Je članica Društva likovnih umetnikov Ljubljana in Likovnega društva Kranj.

Ljubezen je modra,2018, akril in rapidograf na platnu, 100x150 cm
Ljubezen je modra,2018, akril in rapidograf na platnu, 100 x 150 cm

Le opere figurative di Lučka Šparovec, che nel mese di aprile si presenta nella Galleria Medusa di Capodistria, sono eleganti, raffinate, piene di sensibilità e includono disegni, dipinti e oggetti diversi. Seguendo il suo percorso creativo si nota che, partendo da forme realistiche, le linee/i tratti si sono via via ridotti a una specie di forme astratte. Negli ultimi tempi l’attività dell’artista è maggiormente indirizzata verso la pittura, che in questo periodo si è fatta ancora più astratta e in virtù di linee non riconoscibili costruisce immagini che evocano fenomeni reali. Il linguaggio espressivo dell’autrice, fondato sui toni chiari, è sempre legato al colore rosa che è il filo conduttore, l’elemento di continuità nell’opera di Lučka.

La mostra presso la Galleria Medusa comprende disegni di grandi dimensioni, dipinti eoggetti. Sebbene possano essere letti separatamente, è possibile collegarli agli oggetti: questa interazione rappresenta la storia del soggetto al giorno d’oggi, che pone in rilievo la vita spirituale. Questi poli opposti danno vita a un insieme che si presenta come una materializzazione del pensiero.

Lučka Šparovec è nata a Kranj nel 1984. Dal 2005 al 2010 ha studiato pittura presso la Scuola professionale superiore di disegno e pittura di Lubiana (Šola za risanje in slikanje – Visoka strokovna šola), diplomandosi con lode. Nel 2016, durante gli studi postlaurea presso l’Accademia di Belle Arti e Design di Lubiana, ha ricevuto il premio Prešeren per la pittura. Ha esposto in Canada, Gran Bretagna, Russia, Austria, Italia, Slovacchia, Turchia, Israele e nei Balcani. Nel 2019 ha rappresentato la Repubblica di Slovenia in Montenegro alla colonia internazionale di arti figurative “Attraverso il dialogo verso la collaborazione nella regione Adriatico-Ionica” nell’ambito dell’iniziativa intergovernativa Adriatico-Ionica. È affiliataall’Associazione degli artisti figurativi di Lubiana e all’Associazione di arti figurative di Kranj.  

Did you like this? Share it!