Prešernovanje: Poezija leti

Prešernovanje: Poezija leti |  Delavnica grafična |  Galerija Herman Pečarič, Piran | 12. februar 2020