Janez Lenassi: Pokrajina

1988, marmor, 8 x 95 x 78 cm

Zbirka Primorski likovni umetniki

Eden od pomembnih načinov dopolnjevanja muzejskih oziroma galerijskih zbirk so bile in ostajajo donacije, ki jih bodisi sami umetniki, različne družbe, podjetja ali zasebni zbiralci namenjajo javnim institucijam. Še posebno dragocena se zdi velikodušna gesta darovalca danes, ko so sredstva za redne odkupe, s katerimi galerija načrtuje vsebinsko rast svojih zbirk, zelo omejena. Zanjo se je ob tematski skupinski razstavi Arte Coltapresežnost likovnega dela kot hommage umetniku in umetnini leta 2013 v Mestni galeriji Piranodločila tudi gospa Marjana Lenassi, vdova primorskega kiparja Janeza Lenassija (1927-2008).

Donacija je dragoceno dopolnila galerijski fond, v katerem hranimo le dve plastiki tega umetnika, obenem pa jo je razumeti tudi kot znak velike naklonjenosti in priznanje dobrega dela ustanove.

Janez Lenassi je v več kot pol stoletja dolgem ustvarjalnem obdobju realiziral obsežen opus plastik malega formata, vendar je širši in strokovni javnosti dobro znan tudi po številnih spomeniških in simpozijskih realizacijah. Slednje so večinoma nastajale na tujem. Svoje plastično snovanje je pogosto dopolnjeval z delom v gledališčih, kot scenograf ali kot likovni opremljevalec publikacij, in ne nazadnje z angažiranjem pri delu z mladimi, za kar je prejel tudi vrsto nagrad in priznanj. Kipar je pri svojem delu znal prestopati okvire čistega modeliranja, pri reševanju plastičnega volumna je izpostavljal predvsem prostorsko problematiko. Značilno naklonjenost geometrijsko čistemu jeziku je nadgrajeval z uravnoteženim dialogom med obliko in vsebino, tako v monumentalnih realizacijah kot v mali plastiki.

V horizontalni skulpturi iz rdečega marmorja, poimenovani Pokrajina, lahko razbiramo njegovo izjemno sposobnost obvladovanja kamnitega jedra, iz katerega je z valovitim ritmom zglajene površine znal izvabiti haptično doživljanje celote. Obenem v njej slutimo umetnikovo z leti vedno močnejšo željo in potrebo po iskanju popolne oblike volumensko skorajda nedotaknjenega naravnega kamna. Z minimalnimi posegi in blagim glajenjem je ta svoj ideal nedvomno dosegel tudi v eni najlepših simpozijskih skulptur Plošček, ki jo danes najdemo »naplavljeno« na obrežju nemškega jezera Wannsee v bližini Berlina.

Majda Božeglav Japelj