Jaka Jeraša, Predstavitev knjige / Presentazione del libro

Predstavitev večjezične monografije / Presentazione della monografia plurilingue
8. 2. 2021
Koper in Piran / Capodistria e Pirano

18. 12. 2020–28. 2. 2021
Galerija Loža Koper in Mestna galerija Piran
Galleria Loggia di Capodistria e Galleria civica di Pirano

Ob slovenskem kulturnem prazniku bo v ponedeljek, 8. februarja 2021, srečanje z avtorjem in predstavitev pravkar izdane monografije; potekalo bo tudi podpisovanje publikacije.
To je prva strokovna in celovita večjezična monografija, posvečena dolgoletnemu ustvarjanju avtorja, zajeto v besedilih različnih piscev (Andrej Medved, Nives Marvin, Boris Šuligoj, Jelka Pečar), z obsežnim dokumentarnim delom, ki ga je sestavila kustosinja razstave Nives Marvin. Posebna zahvala za podporo pri realizaciji težko pričakovane prve Jeraševe monografije gre sponzorjem (Agraria Koper, Tiskarna Dtp Ljubljana, Okolje Piran d.o.o, Mennyacht Portorož, Elitek d.o.o. Koper, Vinakoper Koper, DDD d.o.o. Koper, Singavision d.o.o. Izola, Caleffi Hydronic Solutions Slovenija, Bens digitalni tisk Izola).

Urnik in lokacije predstavitve:

  • od 10. do 12. pod voltami mestne kavarne Loža v Kopru;
  • od 14. do 16. v prostorih Mestne galerije Piran (podpisovanje knjig bo kasneje potekalo v pritličju Mestne galerije Piran);
  • od 16. do 17. bo potekalo branje poezij piranskih avtorjev in avtoric: Vanja Pegan, Marko Matičetov, Marino Maurel, Luna Rosso in Denise Ventrella.

Predstavitve bomo predvajali v živo s projekcijo na platno na Tartinijevem trgu.
Streaming predstavitev pa bo na voljo na kanalu YouTube Obalnih Galerij Piran in Mediadoma Pyrhani. (poveži se!)

Po predhodnem dogovoru organiziramo tudi VIP vodstva po razstavi za manjše skupine (info 05 671 20 80).

 

Lunedì 8 febbraio 2021, Giornata della cultura slovena, avrà luogo la presentazione della monografia appena pubblicata e in quell’occasione ci sarà anche un incontro con l’autore che autograferà i volumi. Si tratta della prima monografia plurilingue specialistica e completa dedicata al lungo percorso creativo del fotografo, comprendente testi di diversi autori (Andrej Medved, Nives Marvin, Boris Šuligoj, Jelka Pečar) e corredata da un ricco apparato documentario, raccolto e organizzato da Nives Marvin, curatrice della mostra stessa. Un ringraziamento particolare per il supporto alla realizzazione della tanto attesa prima monografia su Jeraša va agli sponsor (Agraria Koper, Tiskarna Dtp Ljubljana, Okolje Piran d.o.o, Mennyacht Portorož, Elitek d.o.o. Koper,  Vinakoper Koper, DDD d.o.o. Koper, Singavision d.o.o. Izola, Caleffi Hydronic Solutions Slovenia, Bensdigitalnitisk Izola).

Orario e sedi della presentazione: 

  • Dalle 10 alle 12 sotto le arcate del Caffè Loggia a Capodistria;
  • Dalle 14 alle 16 presso la Galleria civica di Pirano (dopo la presentazione, l’artista firmerà le copie dei cataloghi nell’atrio della galleria);
  • Dalle ore 16 alle ore 17 lettura delle poesie di autori e autrici di Pirano: Vanja Pegan, Marko Matičetov, Marino Maurel, Luna Rosso e Denise Ventrella.

Il programma sarà trasmesso dal vivo mediante proiezione su uno schermo sistemato nella Piazza Tartini di Pirano.

Le presentazioni saranno disponibili in streaming sui canali YouTube delle Gallerie costiere Pirano e Mediadom Pyrhani. (Collegati!)

Previo accordo organizziamo per piccoli gruppi anche delle visite guidate alla mostra (info 05 671 20 80). 

 

 

 

Did you like this? Share it!