FORMA VIVA JE ŽIVA / Forma Viva è Viva

V parku skulptur Forma viva je živo in se praši tudi pozimi!
Nel parco delle sculture Forma Viva tutto è vivace e la polvere si alza anche d’inverno.

V parku skulptur Forma viva je živo in se praši tudi pozimi! V teku je čiščenje kipov, saj se je na kamnitih površinah s časom nabralo veliko atmosferske umazanije. Akademska kiparja Miha Pečar in Marko Zelenko skulpture, ki se nahajajo v najstarejšem delu tega parka, na konici seškega polotoka, čistita z vročo vodo na pritisk in fungicidom.

In corso abbiamo la pulitura delle sculture tramite acqua calda pressurizzata e fungicida. Sulle superfici delle pietre si sono infatti nel tempo accumulati strati di polvere dovuti agli agenti atmosferici. Due scultori sloveni, Miha Pečar e Marko Zelenko, si stanno occupando della cura delle opere publiche esposte nella parte più antica del parco, sulla punta della penisola si Sezza.

Na video posnetku: Kipar Marko Zelenko čisti skulpturo hrvaškega kiparja Ivana Sabolića (1921-1986), enega prvih udeležencev Forme vive Portorož leta 1961.
Nel video: Marko Zelenko pulisce la scultura dell’artista croato Ivan Sabolić (1921-1986) che è stato stato uno dei primi partecipanti della rassegna nel 1961.

Did you like this? Share it!