FESTIVAL MARAVEE DRESS 

FESTIVAL MARAVEE DRESS
JAZ BIVAM / IO ABITO
Mestna galerija Piran / Galleria civica Pirano
30. 4.–27. 6. 2021

Ogled razstave, ob upoštevanju vseh pravil za zajezitev virusa, je brezplačen in bo v petek, 30. aprila 2021, na dan otvoritve, mogoč od 18:00 do 20:00.

Obleka kot regenerator identitete in ambienta med umetnostjo, modo in predstavami
Razstava v sodelovanju z Umetniškim društvom Maravee, Videm, Italija

Živahen tok dogodkov Festivala Maravee Dress, ki so se v letu 2020 odvijali na različnih lokacijah italijanskih mest v pokrajini Furlanija Julijska krajina, se, s skupinsko razstavo v Mestni galeriji Piran in izidom kataloga, zaključuje v Sloveniji.

Vanja Bučan

Festival Maravee (maravee v različnih narečjih pomeni čudež / meraviglia / wundern / kaka na lipa čüdna rič / marvel / maravea …), ki si ga je leta 2002 zamislila italijanska likovna kritičarka Sabrina Zannier, vključuje najrazličnejše oblike umetniškega izraza, ki niso nujno vezane na vizualno govorico. Posegajo namreč tudi na področje glasbe, gledališča, plesa, designa in podobno. Iz leta v leto se spreminja tudi njegova vsebina. Nakazuje jo že sam podnaslov – Maravee Corpus; Maravee Therapy; Maravee Ludo … -, ki govori o  izbrani temi.

Tokratna edicija Maravee Dress raziskuje tematiko človeškega oblačila, ki se skozi  simboličen, sociološki in antropološki vidik predstavlja kot nekakšna zadrga med notranjim in zunanjim. Funkcija obleke ni zgolj zaščitni ovoj za telo, temveč si v tem primeru prilašča pravico, da je njegovo središče, da ga pravzaprav oblikuje in spreminja. Na ta način (skozi razmerja med telesom, umom in družbo) vpliva na identiteto tako, da jo s preobleko razkriva ali prikriva, medtem ko se z recikliranjem materialov in idej razgrinja tudi ekološki vidik ambientalne problematike. Z namenom, da se razgiba čezmejni kulturni in socialni dialog, se v okviru projekta poudarja tudi pomen zgodovinskega spomina in dragocenih znanj oziroma modrosti posameznih teritorijev, kjer v dinamični napetosti med lokalnim in globalnim izstopa genius loci.

Razstava z naslovom JAZ BIVAM ponuja dinamičen dialog in preplet različnih likovnih zvrsti: fotografija, moda, performans, video, instalacija. Skozi enakovredno izmenjavo identitetnih vlog med telesom in obleko se inscenira koncept habitusa. Med preteklostjo in prihodnostjo, skozi citate in inovacije, postane pomembno raziskovanje spreminjajočega se bitja, s čimer je pozornost gledalca preusmerjena na sam naslov JAZ BIVAM in s tem na vprašanje: ali človekova identiteta naseljuje obleko ali pa je obleka tista, ki oblikuje našo identiteto in se predstavlja skozi telo?

JAZ BIVAM je radovedno potovanje skozi dela slovenskih in italijanskih avtoric: VANJA BUČAN, PETRA DOLJAK, URŠA SKUMAVC, ELENA FAJT, SIMONA SEMENIČ, NADA ŽGANK in ROMINA DORIGO. 

Ob priložnosti predstavitve kataloga Festivala Maravee Dress pripravljamo v maju srečanje z umetniki in kustosi razstave.

Dr. Majda Božeglav Japelj

Razstava bo na ogled do 27. junija 2021.
Zimski urnik: od torka do nedelje: 10:00 – 17:00. Ponedeljek zaprto.
Poletni urnik: od torka do nedelje: 09:00 – 14:00; 20:00 – 22:00. Ponedeljek zaprto.

Elena Fajt

FESTIVAL MARAVEE DRESS
IO ABITO

La mostra si aprirà venerdì 30 aprile 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Ingresso libero, ma soggetto al rispetto delle norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria.

L’abito rigeneratore d’Identità e Ambiente tra Arte, Moda e Spettacolo
Mostra In collaborazione con l’Associazione Artistica Maravee, Udine, Italia

Romina Dorigo
Romina Dorigo

Il vivace flusso di eventi del Festival Maravee Dress, che nel corso del 2020 si e’ svolto in prestigiose locations storiche del Friuli Venezia Giulia, a Grado, Gemona del Friuli e Colloredo di Monte Albano, si conclude in Slovenia, con una intrigante collettiva alla Galleria Civica di Pirano, dove verrà anche presentato il catalogo che in 176 pagine a colori raccoglie gli eventi dell’intero Festival.

Maravee (miracle / meraviglia /wunder / kaka na lipa čüdna rič / marvel …), ideato e diretto da Sabrina Zannier, critica e curatrice d’arte italiana, intreccia dal 2002 le molteplici forme di espressione artistica contemporanea, che dall’arte visiva spaziano al teatro, alla danza, alla musica, alla moda, al design… Con un tema che muta di di anno in anno (Maravee Corpus; Maravee Therapy; Maravee Ludo, Maravee Object …), ma sempre affrontando questioni collettivamente condivise, si svolge in diverse localita’ italiane del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia, grazie all’ormai costante collaborazione e partenariato delle Obalne Galerije Piran.

Il Festival Maravee Dress affronta il tema dell’abito scoprendone tra le sue pieghe il valore simbolico, sociale e antropologico, per svelarne la cerniera tra interno ed esterno. Perché l’abito non è solo una pellicola che sta intorno al corpo, ma pretende di possederne il centro, plasmarlo e trasformarlo. Incidendo – tra corpo, mente e società – sull’Identità, per svelarla o occultarla nel travestimento, e sull’Ambiente, affrontato in chiave ecologica attraverso il riciclo di materie e idee. Facendo leva sui valori della memoria e delle sapienze territoriali, nella tensione fra locale e globale affiora la riappropriazione del genius loci tra gli ingredienti atti a vivacizzare un dialogo culturale e sociale sempre più sconfinante.

Entro un articolato percorso espositivo che attiva curiosi dialoghi e connessioni tra fotografia, moda, performance, video e installazioni, Io Abito mette in scena il concetto di habitus nel perseverante scambio di ruolo identitario tra corpo e abito. Affidando il protagonismo all’uno e all’altro, premiando la ricerca dell’essere mutante, tra passato e futuro, citazioni e innovazioni, lascia lo spettatore sospeso sul titolo stesso: è l’identità umana ad abitare l’abito, oppure è l’abito che plasma la nostra identità e si presenta attraverso il corpo?

Io Abito è un curioso viaggio attraverso le opere di sei artiste slovene – VANJA BUČAN, PETRA DOLJAK e URŠA SKUMAVC, ELENA FAJT, SIMONA SEMENIČ e NADA ŽGANK – e la giovanissima stilista italiana ROMINA DORIGO.

In data da definirsi, a maggio si terrà un incontro pubblico con artiste e curatrici, nell’ambito del quale verrà presentato il Catalogo dell’intero Festival Maravee Dress.

Dr. Majda Božeglav Japelj

La mostra resterà visitabile fino al 27 giugno con i seguenti orari:
Martedi a domenica 10:00 – 17:00. Lunedi chiuso (orario invernale).
Martedi a domenica 09:00 – 14:00; 20:00 – 22:00 Lunedi chiuso (orario estivo).

 

Did you like this? Share it!