Mirsad Begić je bil rojen leta 1953 v bosanskem mestu Glamoč. Leta 1979 je diplomiral na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je zaključil tudi kiparsko specialko (Drago Tršar). V času študija se je izpopolnjeval v Zagrebu in na šoli St. Martin’s School of Art v Londonu. Priljubljena tradicionalna kiparska gradiva (bron, mavec, glina, keramika) pogosto dopolnjuje z drugimi, likovno netipičnimi materiali, kot sta vosek in vrv. Poleg kiparstva je njegova priljubljena likovna zvrst risba, nadvse pomemben pa je njegov delež na področju spomeniške javne plastike, posebno portretov. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen. Z osebnimi in skupinskimi razstavami je vseskozi aktivno prisoten doma in v tujini. Živi in dela v Ljubljani.

V Ljubljani živeči bosanski umetnik je svojim kipom presegel običajne pristope v oblikovanju prostostoječega kamnitega bloka. Zasnoval ga je tako, da ta deluje, kot da bi povsem naključno vzniknil na klančini ene od teras v parku. Pri tem si je vizualno podredil velik delež zelenega prostora okoli sebe. Kamnito znamenje brez aluzivnih poudarkov o njegovi izvorni naravi je skorajda organsko zraščeno z zemljo. Vrača nas v kulturno krajino njegove mladosti, v Bosno, kjer zapuščeni nišani govorijo o starodavni tradiciji te umetnosti. Tkejo pripovedi o ritualih minevanja in ohranjaja spomina na človeško eksistenco. Preteklost se v njegovi umetnosti vedno znova vrača v sedanjost kot pripoved.