Ljubo de Karina je bil rojen leta 1948 na Reki. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (smer kiparstvo). Podiplomsko izobraževanje je opravil v mojstrskih delavnicah profesorjev Vanje Raduša in Antona Augustinčića. Od leta 1973 deluje kot svobodni umetnik. Avtorjev razstavni itinerarij beleži vrsto razstav v tujini in doma. Med slednjimi izstopa monografska razstava v Glipsoteki HAZU in na Klovićevih dvorih v Zagrebu. Pomembne so tudi njegove udeležbe na mednarodnih kiparskih simpozijih. Njegove monumentalne javne plastike najdemo v različnih mestih na Hrvaškem in v tujini (Nemčija, Italija, Slovenija, Japonska) medtem ko se številna dela manjših formatov nahajajo v izbranij javnih in zasebnih zbirkah. Živi in ustvarja v Brseču (Zagora, Hrvaška).

Skulptura hrvaškega kiparja s svojo obliko kroga na nek način ustvarja protiutež okrogli, a bolj masivni Mizi prijateljstva (1991), nedaleč stran postavljeni plastiki. Sprva se zdi, da gre za umetniško interpretacijo naravne rasti vrste gob, ki se pojavlja v obliki kroga in na katero človek vedno reagira z začudenjem, saj te vrste pravilnosti v naravi ne pričakuje. Pogled od blizu pa kaj kmalu razkrije bistvo avtorjeve ideje. Talna krožnica označuje število potovanj Lune okoli Zemlje tekom leta na njuni skupni poti okrog Sonca. Sestavljena je iz manjših, jajčasto oblikovanih kamnitih oblik, na katerih reliefno izstopajo znamenja plodnosti, kot simbolična ponazoritev naravnih procesov plodnosti. Samozadosten in popoln kiparski mikrokozmos nas vabi v gibljivo doživljanje celote, s prestopanjem resničnih in namišljenih meja kamnitega kroga.