Janez Lenassi je bil rojen leta 1927 v Opatiji. Po končanem študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je leta 1956 zaključil še študij specialke. V obdobju 1964-1969 se je študijsko izpopolnjeval v Avstriji, Nemčiji, Nizozemski, Belgiji, Italiji in Švici. Leta 1959 je sodeloval na prvem simpoziju kiparjev v St. Margarethnu v Avstriji. Dve leti za tem je bil skupaj s kiparjem Jakobom Savinškom pobudnik in organizator slovenskega simpozija Forma viva. V več kot petdesetletnem obdobju umetniškega delovanja je ustvaril obsežen kiparski opus male plastike ter spomeniških in drugih javnih realizacij, med katerimi izstopajo simpozijske skulpture, v veliki večini ustvarjene na tujem. Svoje plastično ustvarjanje je vseskozi dopolnjeval z dejavnostjo na sorodnih umetniških poljih, kot sta likovna oprema publikacij in gledališče (scenografija), nezanemarljivo pa je tudi njegovo aktivno udejstvovanje pri delu z mladimi. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen (mdr. nagrada Prešernovega sklada, 1966; Jakopičeva nagrada, 1981). Živel in ustvarjal je v Piranu, kjer je umrl leta 2008.