Galerije Navzven: Program dogodkov / Gallerie all’esterno: Programma eventi

Ponedeljek / Lunedì, 8. 2. 2021

GALERIJE NAVZVEN je nova pobuda OGP in poskus za vzpostavitev novih načinov komuniciranja in ohranjanja stikov z občinstvom v težkih časih, ko je javni prostor skoraj povsem zaprt.

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju si bo javnost lahko na odprtem ogledala razstave likovnih izdelkov skoraj tisoč osnovnošolcev in dijakov, nastalih na Prešernovi grafični delavnici OGP 2021. Izdelki, ki bodo mimoidočim na ogled do 8. marca, bodo zaživeli v izložbi nekdanje trgovine Poster v Čevljarski ulici v Kopru, v parku in na oknih Galerije Herman Pečarič v Piranu.


Na Prešernov dan pripravljamo obenem tudi dvojni dogodek, povezan s predstavitvijo prve obsežne monografije Jake Jeraše, ki bo potekala ob prisotnosti avtorja in kustosov OGP. Predstavitev, ki se bo dopoldne začela pod voltami mestne kavarne Loža v Kopru in popoldne nadaljevala na terasi Mestne kavarne Piran, je navezava na razstavo tega koprskega fotografa (ogled razstave je podaljšan do 28. februarja 2021). Po predstavitvi knjige bodo brali svojo poezijo trije uveljavljeni piranski pesniki: Vanja PeganMarko Matičetov in Marino Maurel, ter mladi avtorici Luna Rosso (OŠ Piran) in Denise Ventrella (Gimnazija Antonio Sema Piran).

Dogodke bomo javnosti posredovali po socialnih omrežjih in streamingu na kanalu YouTube.

Urnik in lokacije predstavitve:

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE Z JAKO JERAŠO
od 10. do 12. pod voltami mestne kavarne Loža v Kopru;
od 14. do 16. v prostorih Mestne galerije Piran (podpisovanje knjig bo kasneje potekalo v pritličju Mestne galerije Piran). Poveži se na streaming!

URNIK BRANJA POEZIJ
od 16. do 17.ure: v prostorih Mestne galerije Piran (Vanja Pegan, Marko Matičetov, Marino Maurel, Luna Rosso in Denise Ventrella). Poveži se na streaming!

Predstavitev v Piranu bomo predvajali v živo s projekcijo na platno na Tartinijevem trgu.

Podobno se galerijske vsebine širijo navzven tudi v Piranu, z motivi solin Jake Jeraše na oknih Mestne kavarne Piran (pritličje galerije na Tartinijevem trgu). Gre za novo obleko oken piranske kavarne, olepšanih za prijetnejše doživljanje spodnjih ambientov naše piranske mestne hiše kulture z ulične perspektive v času, ko vse sameva.


GALERIJE NAVZVEN je javni program, mišljen kot dobrodošla popestritev za mimoidoče, ki ga OGP izvajajo v sodelovanju z Mestno Občino Koper, Mediadomom Pyrhani, ZKD Piran in OI JSKD Piran, Mestno Kavarno Piran, ter pomočjo Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran.

________________

LE GALLERIE VERSO L’ESTERNO è la nuova iniziativa delle Gallerie costiere di Pirano (GCP) e un tentativo di avviare nuovi metodi di divulgazione e di mantenere i contatti con i fruitori in questi tempi difficili, quando gli spazi pubblici sono quasi del tutto chiusi.

In occasione dell’8 febbraio, Giornata della cultura slovena, il pubblico avrà la possibilità di visitare le mostre all’aperto con le opere figurative realizzate da quasi mille ragazzi delle scuole elementari e medie nel corso del Laboratorio di grafica dedicato a Prešeren delle GCP 2021. I lavori saranno esposti nella vetrina dell’ex negozio Poster in Calegaria a Capodistria, nel parco e nelle vetrine della Galleria Herman Pečarič a Pirano.


Per la Giornata di Prešeren stiamo preparando un doppio evento legato alla presentazione della prima, ampia monografia su Jaka Jeraša che si svolgerà alla presenza dell’autore e dei curatori delle GCP. L’evento, che inizierà al mattino sotto le arcate del Caffè cittadino “Loggia” di Capodistria e proseguirà nel pomeriggio sulla terrazza del Caffè cittadino di Pirano, si ricollega alla mostra del fotografo capodistriano (la mostra sarà prorogata sino al 28 febbraio 2021). 

La presentazine del libro sarà seguita dalla lettura delle poesie di tre affermati poeti di Pirano, ossia Vanja PeganMarko Matičetov e Marino Maurel, nonché di due giovanissime autrici, Luna Rosso (scuola elementare di Pirano) e Denise Ventrella (Ginnasio Antonio Sema Pirano). 

Le presentazioni saranno disponibili in streaming sui canali YouTube delle Gallerie costiere Pirano e Mediadom Pyrhani.  

Orario e luoghi:

PRESENTAZIONI DEL LIBRO CON JAKO JERAŠA
Dalle 10 alle 12 sotto le arcate del Caffè Loggia a Capodistria
Dalle 14 alle 16 presso la Galleria civica di Pirano. Collegati allo streaming!

ORARIO DELLA LETTURA DI POESIE
Dalle 16 alle 18: Vanja Pegan, Marko Matičetov, Marino Maurel, Luna Rosso, Denise Ventrella. Collegati allo streaming!

Il programma di Pirano sarà trasmesso dal vivo mediante proiezione su schermo visibile dalla Piazza Tartini di Pirano.

Le nuove proposte delle Gallerie si espandono “verso l’esterno” anche a Pirano, con gli scatti di Jaka Jeraša realizzati nelle saline ed esposti nelle vetrine del Caffè cittadino (piano terra della Galleria in Piazza Tartini). In questo periodo in cui tutto è deserto, per rendere più piacevole l’atmosfera negli ambienti al pianterreno della nostra casa civica della cultura, si intende abbellire con una veste nuova le vetrate del Caffè osservate da una prospettiva diversa, ovvero dalla strada.

LE GALLERIE VERSO L’ESTERNO costituirà un benvenuto arricchimento della nostra offerta grazie a questo nuovo progetto, che si propone di essere un vivace richiamo sia per i visitatori sia per i passanti casuali. Il programma è organizzato in collaborazione con il centro culturale Mediadom Pirhany, UDAC e JSKD Pirano, il Comune di Capodistria, con l’aiuto della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano.

 

Did you like this? Share it!