Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  JANEZ LENASSI (1927-2008)
Spominska razstava ob 90. obletnici rojstva


  Galerija Herman Pečarič Piran (1. nadstropje)
3. julij-24. avgust 2017
 

Odprtje: ponedeljek, 3. julij 2017, ob 20.00

3. julija bo minilo 90 let od rojstva Janeza Lenassija. Spominska  razstava, ki jo Obalne galerije pripravljajo v sodelovanju z DLU Insula in sodi v sklop prireditev ob 30. obletnici Galerije Insula, postavlja pred gledalca le droben delček njegove ustvarjalnosti.

Janez Lenassi (1927-2008) se uvršča  med pomembne slovenske kiparje starejše generacije. Z občutkom za monumentalnost, tako v  izvirni zamisli kot tudi kasnejši izvedbi, je ustvaril vrsto spomeniških obeležij, javnih skulptur ter malo plastiko. Svoje kiparsko snovanje je dopolnjeval z udejstvovanjem na sorodnih umetniških področjih, kot je gledališče -  za svoje izvirne scenske rešitve je prejemal nagrade in priznanja - in  likovni opremi publikacij ali v pedagoškem delu z mladimi.

Lenassijev obsežen kiparski opus vidno določajo dognane spomeniške realizacije, ki se umeščajo v skupino abstraktnih kiparskih spomenikov, kjer primorski umetnik izstopa kot vodilna osebnost. V želji po preseganju  tradicionalnih rešitev je izpeljal vrsto izjemno domišljenih stvaritev – njegov opus šteje preko trideset spomenikov in javnih del -, med katerimi izstopajo spomenik Edvardu Rusjanu v Novi Gorici (1960), spomenik železničarjem na Vogarju (1962), spomenik padlim borcem v Ilirski Bistrici (1965) in spomenik pomorščakom v Portorožu (1977).

Kipar svoj posluh za simbiozo skulpture ali kiparsko-arhitektonskega projekta z njenim okoljem, naravo, vseskozi dopolnjuje s pretehtano izbiro kiparskega materiala, kjer izstopa njegova občutljivost za izrazne posebnosti danih gradiv, pa naj gre za beton, glino, les, železo, jeklo ali kamen. Lenassi velja za ustvarjalca z izbranim občutkom za kamen. Prav na kiparskih simpozijih, kjer se je poglabljal v ustvarjalno bogate, obenem pa zahtevne izrazne možnosti kamna, ga je njegova trda in uporna narava za vselej prevzela.

Skupaj z Jakobom Savinškom je bil Janez Lenassi leta 1961 pobudnik ideje mednarodnih kiparskih simpozijev pri nas, imenovanih Forma viva. Kiparjenje na prostem, na delovnih srečanjih po svetu in doma, pa je kasneje bogato izpolnjevalo avtorjevo biografijo v vseh obdobjih njegovega ustvarjanja.

 

 

 

 
TTL